Publicat el 12/02/2018

S’està treballant en la imatge del projecte i per això es compta amb la col·laboració de dos centres escolars de Mataró, els que cursen batxillerat artístic, l’Escola Pia Santa Anna i Institut Alexandre Satorras

El dia 1 de juny de l’any 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat l’adhesió de Mataró a la Xarxa promoguda per l’Organització Mundial de la Salut.
A principis del mes d’agost l’OMS va donar la benvinguda oficial a Mataró a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors.

Per fer el diagnòstic i gestionar i dinamitzar els grups focals es va sol·licitar assessorament tècnic a la Diputació de Barcelona. D’aquesta manera varen iniciar el projecte i al tancament de l’any 2018 es tindrà el diagnòstic, les propostes i línies estratègiques per elaborar el 2019 el Pla d’activitats.

En aquests moments s’està treballant en la imatge del projecte i per això es compta amb la col·laboració de dos centres escolars de Mataró, els que cursen batxillerat artístic: Escola Pia Santa Anna i Institut Alexandre Satorras.
Els alumnes de batxillerat estan elaborant propostes que presentaran a un concurs del qual el dia 16 de maig es coneixerà el veredicte del jurat que està compost per l’alcalde o regidor del Departament, dos membres del Consell de Persones Majors de la ciutat, dos representants de els centres de Gent Gran Municipals, una persona del Servei de comunicació de l’Ajuntament, dos representants dels instituts participants.
El personal tècnic dels Programes de persones grans, present al jurat, farà la funció de secretaria i d’assessorament, amb veu però sense vot.

La imatge es presentarà en els tres idiomes del projecte: anglès, castellà i català i estarà present en tots els documents i material de difusió que generi el mateix.

A l’alumnat guanyador se’ls facilitarà un certificat que podrà adjuntar al seu currículum personal. Totes les imatges estaran exposades en un edifici municipal durant tres setmanes. D’aquesta manera es vol començar el projecte fent-ho el més col·laboratiu possible incloent a les persones joves de la ciutat.

Deixa un comentari