Publicat el 23/09/2016

El regidor d’Educació i Treball, Miquel Àngel Vadell Torres, en representació de l’Ajuntament de Mataró, va signar el passat 21 de setembre a la ciutat de Lleida el conveni de cooperació i col·laboració entre els municipis que integren el -Fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya-. 

A la trobada també van participar els regidors d’Educació de cadascun dels municipis catalans que en formen part. Aquest acte confirma l’aposta de Mataró per la formació professional com a eina d’inserció laboral i garantia de futur per als joves mataronins. 

En la línia de promocionar la FP, en el proper Ple municipal s’ha de renovar el Consell de la FP que vol apostar especialment per la promoció de la formació dual. Actualment, a l’Institut Municipal Miquel Biada, hi ha 50 alumnes que estudien en modalitat dual. També es treballarà per la mobilitat internacional i per l’orientació, així com amb d’altres temes que li són propis.

Actualment integren aquest Fòrum les ciutats de Barcelona,Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Tarragona i Terrassa. També hi ha 3 ciutats més que han sol·licitat formar-ne part.
Mataró forma part d’aquest Fòrum des de la seva constitució el març de 2011, tot i que les reunions de coordinació entre les diferents ciutats que tenien organismes de coordinació de la formació professional local van iniciar-se l’any 2008.
El Fòrum es reuneix periòdicament i de forma rotatòria a les diferents ciutats que en formen part amb l’objectiu d’intercanviar experiències, dialogar i posicionar-se sobre aquells temes que afecten a la formació professional de les seves ciutats, portant a terme aquesta feina el personal tècnic municipal de les àrees d’educació i d’ocupació.

D’altra banda, com també informa el consistori mataroní, la rellevància i el pes d’aquest conjunt de ciutats es posa de manifest si se sumem el nombre de alumnes que està cursant cicles formatius de grau mig i de grau superior de formació professional en aquests municipis, on veiem que suposen el 50% de l’alumnat de tota Catalunya.
La finalitat de la signatura d’aquest conveni és la de potenciar la relació i cohesió entre els municipis integrats del Fòrum, establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els mateixos. Això facilitarà la possibilitat de presentar-se com a Fòrum davant de les instancies que pertoquin, per tal de defensar els interessos individuals i col·lectius de la ciutadania d’aquests municipis en matèria de formació professional.

Deixa un comentari