Publicat el 19/01/2020

El Ple, celebrat el passat 16 de gener, va aprovar per unanimitat la presentació de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria 2020 de reconeixement com a Ciutat amiga de la infància. La iniciativa Ciutats Amigues de la Infància, liderada per UNICEF Comitè Espanyol, té com a objectiu general promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (ONU, 1989), ratificada per Espanya en 1990, en l’àmbit dels Governs Locals

Ciutats Amigues de la Infància té com a visió que tot nen, nena i adolescent gaudeixi de la seva infància i adolescència i desenvolupi tot el seu potencial a través de la realització igualitària dels seus drets en les seves ciutats i comunitats. Amb la finalitat de fer realitat aquesta visió, els governs locals i els seus socis identifiquen les seves metes (resultats) en les cinc esferes d’objetius generals, que recullen els drets continguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant. D’aquesta forma una ciutat o comunitat compte amb una governança amiga de la infància, en treballar per assolir aquests objectius:

  1. Cada nen, nena i adolescent és valorat, respectat i tractat justament dintre de les seves comunitats;
  2. Les veus, necessitats i prioritat de cada nen i nena s’escolten i es consideren a les normatives i polítiques públiques, als pressupostos i a totes les decisions que els afecten;
  3. Tots els nen i nenes tenen accés a serveis essencials de qualitat;
  4. Tots els nens i nenes viuen en entorns segurs i nets.
  5. Tots els nens i nenes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i el lleure.

Ciutats Amigues de la Infància s’inicià a Espanya a l’any 2001 i compta amb el suportdel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), l’Instituto Universitario UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) i UNICEF Comitè Espanyol.

A través del Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, UNICEF Comitè Espanyol destaca a aquells governs locals compromesos amb els cinc objectius de drets anteriors, que apliquen a nivell local un model de gestió des d’un enfocament de drets de l’infant, i que ho fan sota un sistema de governança que afavoreixi la coordinació interna i externa, que promogui i generi mecanismes reals de participació infantil i adolescent i que compti amb una estratègia a llarg termini per incorporar a la infància i adolescència al centre de les polítiques i accions impulsades des dels governs locals.

UNICEF Comitè Espanyol determinarà l’atorgament del reconeixement d’acord a l’establert a les bases del reconeixement 2019-2020.

Deixa un comentari