Publicat el 20/03/2022

Gestaigua ampliarà a quatre punts més el projecte, de posar malles a les canonades, iniciat el juny de 2021  i que permet retenir dins d’una xarxa de poliamida els residus sòlids arrossegats per l’aigua

 

 

S’ampliarà el projecte de col·locar malles a les canonades que desemboquen a la platja per evitar que els residus arrossegats per l’aigua acabin al mar. El mes de juny de 2021 es va iniciar aquesta prova pilot col·locant xarxes a la canonada de la riera del carrer Bartrina.
Les pluges que hi va haver pocs dies després de la seva instal·lació van demostrar l’efectivitat del sistema. Les malles de poliamida van retenir residus sòlids com els plàstics, els voluminosos i els draps, però van deixar passar l’aigua.
Gestaigua calcula que aquest sistema ha impedit que una tona (1.000 kg) de residus hagin arribat a la platja i el mar.
Ara el sistema es traslladarà a quatre punts més de la platja: Riera del carrer Sant Isidre, Riera de Sant Pere, Riera del carrer Indústria i Riera del carrer Costa i Fornaguera.

Tant aquesta acció com la col·locació de rajoles per sensibilitzar la ciutadania en matèria mediambiental s’han impulsat amb la voluntat de contribuir a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per les Nacions Unides, especialment, pel que fa als temes relacionats amb l’aigua.

Redacció
Imatge i font: Ajuntament de Calella

Deixa un comentari