Publicat el 12/03/2020

157 gossos guia a Barcelona; 14 a Girona; 1 a Lleida  i 17 a Tarragona. La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) és el motiu del cupó del proper dissabte

Els gossos guia seran els protagonistes de 5,5 milions de cupons per reconèixer la tasca que desenvolupen en favor de l’autonomia de les persones cegues i el treball de l’Escola de la FOPG ensinistrant els gossos pigall.
A Catalunya treballen 189 gossos guia  que proporcionen més mobilitat i accessibilitat a les persones cegues que són les seves usuàries.
Amb aquest cupó, que inclou la frase ‘Caminamos juntos. Colabora’, l’ONCE realitza una crida a aquelles persones que vulguin col•laborar amb la Fundación ONCE del Perro Guía.

La FOPG és una fundació de caràcter assistencial creada per l’ONCE el 1990 amb la finalitat de criar i ensinistrar gossos guia per a persones amb ceguesa o discapacitat visual greu. Presta els seus serveis a persones amb discapacitat visual de tot Espanya, en virtut de la col·laboració concertada amb la pròpia ONCE, que ofereix el gos guia com un servei social gratuït per a les persones afiliades a aquesta Organització que ho sol·licitin i siguin aptes per rebre aquest mitjà auxiliar de mobilitat.
La FOPG és membre permanent de la International Guide Dog Federation (IGDF), de l’European Guide Dog Federation (EGDF) i de l’European Breeding Network, grup de treball especialitzat en cria i millora genètica de gossos guia que agrupa centres i especialistes d’Europa i EUA.

La Fundació cria els seus propis gossos i assumeix tot el procés fins a tenir un gos guia perfectament ensinistrat, selecciona el sol·licitant més adequat per a ser aparellat amb ell, li imparteix el curs per aprendre a utilitzar-lo i, després del mateix, li cedeix el seu ús, donant-li suport tècnic després de la graduació durant tota la seva vida útil com a gos guia.
Més informació sobre la tasca de la FOPG a:  www.perrosguia.once.es

 

 

Deixa un comentari