Publicat el 28/10/2021

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar el Pla especial de masies (PEM) i la Modificació del Pla general d’ordenació urbanística (MPPGOM) necessària per poder catalogar i regular les edificacions i construccions en sòl no urbanitzable del municipi

La redacció del Pla es va iniciar el 2015 a petició de l’Ajuntament per a la identificació de les masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació, separant la redacció del catàleg del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) que en aquells moments estava en procés de culminar la tramitació però que, per diferents motius, va quedar aturat.

Aquest fet va afectar el desenvolupament del PEM, atès que la regulació que establia el pla iniciat no era compatible amb el planejament general vigent (PGOM de Sant Pol de Mar de 1992) motiu pel qual calia tramitar en paral·lel al PEM, una modificació puntual del Pla general (MPPGOM) i sotmetre tots dos documents a la corresponent avaluació ambiental estratègica ordinària, tal i com determina la legislació vigent.
Els documents lliurats corresponen a l’aprovació inicial del PEM i MPPGOM associada i consta de 20 elements per a proposta de catalogació. Els documents estan promoguts pel mateix Ajuntament amb el suport i redacció dels tècnics del Servei d’Urbanisme de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament continuarà amb els tràmits ordinaris per la seva aprovació definitiva.

Redacció
Imatge i Font: Diputació de Barcelona

 

Deixa un comentari