Publicat el 28/12/2014

L´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres s´ha adherit al servei d´acollida itinerant que ofereix el Consell Comarcal del Maresme. A partir d´ara, les persones que s´empadronin al municipi tindran a l´abast un servei d´informació i d´atenció personalitzades sobre qualsevol tema que necessitin, amb l´objectiu d´ajudar-les a integrar-se a la vila.
El servei inclou tant sessions informatives individuals com cursets per a grups. S´activa a través del padró municipal, quan algú es dóna d´alta. Un tècnic del servei d´acollida s´hi posa en contacte i l´assessora en cas que la persona necessiti informació o orientació.
El serveis escolars, culturals, esportius, de salut o els transports són alguns dels possibles temes sobre els quals s´assessora habitualment als nouvinguts, però també s´ofereix informació sobre la llei d´estrangeria o el món laboral.
Pel que fa a les sessions de formació per a grups, són cursos de coneixement de l´entorn de 20 hores de durada i permeten obtenir un certificat d´assistència.
Properament, el Consell Comarcal elaborarà una guia d´acollida amb tota la informació d´interès per a persones nouvingudes a Llavaneres, que es podrà consultar a través del web municipal.
Més informació del Servei d´Acollida Itinerant:
http://www.ccmaresme.cat/ambit.php?id=223

Deixa un comentari