Publicat el 30/07/2017

La línia de bus urbà C-19 continua augmentant els seus viatgers. Durant el primer semestre del 2016 el servei de transport urbà va tenir 71.824 viatges, en el mateix període del 2017 els usuaris van ser 83.232, per tant hi va haver un increment del 15,88%.

Segons informa elmasnouviu.cat, aquest increment és del 25,13% si comparem en nombre de viatgers del primer semestre del 2015 amb el del 2017. Cal recordar que des del gener del 2015 el servei de transport urbà al Masnou, gràcies a un conveni entre la Generalitat de Catalunya, l’ATM i l’Ajuntament, el presta l’empresa de transport per carretera Casas-Moventis.

Respecte l’evolució dels viatgers, la comparació dels cinc primers mesos d’aquest 2017 enfront als equivalents de 2016, denota que, en dies feiners, la línia urbana ha crescut gairebé un 9%. Els dissabtes, la línia ha registrat entorn a un 4% més de viatgers respecte l’any 2016 i s’observa que, en general, creix en validacions de títols integrats (+20.05%) mentre que  la compra de títols propis gairebé  es manté sense variacions (+3.48%).

Els diumenges i els dies festius d’aquest període no es poden comparar amb l’any anterior ja que al 2016 no hi havia servei aquests dies. En total, la xifra de viatgers en dies festius dels cinc primers mesos de l’any va ser de 2.720.

Després de l’ampliació de l’horari de l’autobús urbà a final de 2016, el transport públic presta servei tots els dies de l’any en horari de matí i tarda. Els dies laborables (de dilluns a divendres), de 7 a 22.30 h, i els dissabtes, diumenges i dies festius, de 9 a 22 h. Aquestes millores se sumen a d’altres com la informació en temps real amb una aplicació per a dispositius mòbils, la pàgina web i la pantalla informativa que hi ha al davant de l’estació del Masnou.

Actualment hi ha onze línies d’autobusos que passen pel Masnou, comptant el servei urbà i l’interurbà, i es pot consultar detalladament tot el calendari, els horaris i les parades a la pàgina web de www.moventis.es.

 

Deixa un comentari