Publicat el 22/07/2021

Amb la situació epidemiològica actual, BSA es veu obligada a prendre mesures extraordinàries en els accessos, restringint les visites dels familiars als pacients ingressats  en aquests dos centres

 Mesura de seguretat amb la finalitat de preservar la salut de les persones ingressades, dels professionals i dels propis familiars, minimitzant els riscos de contagi, és l’objectiu principal.
A partir del proper dilluns, 26 de juliol de 2021 es prenen les mesures extraordinàries, quedant limitades les visites als pacients ingressats a l’Hospital Municipal de Badalona i el Centre Sociosanitari El Carme de BSA.
Aquesta mesura temporal respon a la situació epidemiològica actual. En totes les visites autoritzades, els familiars per accedir hauran de signar la declaració de responsabilitat, el registre de visites i presentar el certificat de la pauta completa de vacunació contra la COVID-19, juntament amb el DNI.
Per centres i unitats, la nova normativa específica és:

Hospital Municipal de Badalona:

Visites de familiars a pacients no COVID-19: podran ser visitats de 13 a 14 hores, per un familiar –sempre el mateix- sempre i quan presentin el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19. També hauran de presentar el DNI i signar la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva.
En cada visita, hauran de signar el registre de visites ubicats als Controls d’Infermeria de les diferents plantes del centre.
És indispensable complir amb les mesures de seguretat:
mascareta, distància, rentat de mans, respectar les sectoritzacions i les indicacions dels professionals.

Visites de familiars a pacients de la Unitat COVID-19: a partir del 7è dia d’ingrés, un familiar podrà visitar l’usuari, sempre i quan presentin el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19. També hauran de presentar el DNI i signar la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra
la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva.
En cada visita, hauran de signar el registre de visites ubicat al Control d’Infermeria.
Els familiars dels pacients ubicats als “Llits A”, podran visitar el dilluns i dijous de 13 a 14 hores, mentre que els “Llits B” queda reservat pels dimarts i divendres en la mateixa hora: 13 a 14 hores.
És indispensable complir amb les mesures de seguretat: dur l’Equip de Protecció Individual adient seguint les indicacions de l’equip assistencial, distància, respectar les sectoritzacions i les indicacions dels professionals.

Servei d’Urgències de l’Hospital Municipal de Badalona:

Els pacients COVID-19 positius no podran rebre visites mentre  siguin al Servei d’Urgències.
Els pacients no COVID-19, si l’estat de salut ho permet, podran ser visitat per la persona autoritzada en l’Àrea de Crítics i Observació en l’horari següent: 13.30 a 14.30 i de 19.30 a 20.30 hores.
Novament, és indispensable presentar el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19 i el DNI. És responsabilitat del familiar no entrar si presenta simptomatologia compatible contra la COVID-19, o ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva. Insistim en el respecte necessari de les mesures de seguretat.
La informació mèdica serà tramesa per telèfon.

Centre Sociosanitari El Carme:
Els pacients podran rebre visites de dilluns a diumenge, de 12.30 a 13.30 hores. Dos familiars –sempre els mateixos- podran alternar les visites, però no coincidir en el temps, per tal que màxim hi hagi un familiar a l’habitació. Novament, és indispensable el certificat de pauta completa de vacunació contra la COVID-19. També hauran de presentar el DNI i signar el registre de visites i la declaració de responsabilitat conforme la persona que accedeix al centre no presenta cap simptomatologia compatible contra la COVID-19, ni ha estat en contacte els darrers 14 dies amb una persona COVID-19 positiva.
Novament, l’acompliment de les mesures de seguretat (mascareta, distància, rentat de mans, etc) són vitals. El pacient i el familiar no pot sortir, en cap cas del centre, i tampoc de la unitat assignada.
L’excepció al nou règim són les situacions excepcionals com poden ser finals de vida, pacients amb discapacitats o dèficits sensorials severs, pacients amb el perfil “Cuida’m” i aquelles situacions que l’equip assistencial consideri excepcionals.
D’altra banda, i novament per seguretat, no es permet la lliure circulació pels centres de BSA. Per tant, continua la restricció d’acompanyants per a la resta de visites i/o proves als centres de BSA.
Només els menors, persones dependents o en situacions especials podran ser acompanyats.

BSA-Badalona Serveis Asistencials  vol agrair la responsabilitat i esforç de tots els agents implicats, especialment dels usuaris i familiars per col·laborar i adaptar-se a les mesures que tenen un únic objectiu: preservar la salut individual i col·lectiva.

 

 

Deixa un comentari