Publicat el 01/08/2018

La biòpsia de fusió d’imatges ofereix un diagnòstic més precís i més segur per al pacient

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és el primer centre hospitalari públic de Catalunya en utilitzar la biòpsia de fusió d’imatges per diagnosticar el càncer de pròstata. Gràcies a la seva major resolució, aquesta tecnologia permet diagnosticar un 30% més de tumors agressius que amb la biòpsia clàssica.
Aquest nou tipus de biòpsia roporciona una imatge de més qualitat gràcies a un software que fusiona una imatge de ressonància magnètica obtinguda prèviament amb la imatge d’ecografia. D’aquesta manera, es poden localitzar zones de la pròstata sospitoses de càncer que la imatge ecogràfica clàssica no pot distingir i concentrar-se en elles per extreure les mostres. Aquesta tècnica també requereix menys puncions, cosa que disminueix el risc d’infecció.
L’HUB va incorporar aquesta tecnologia als nous quiròfans de cirurgia ambulatòria inaugurats l’any passat. En aquest temps ja s’han realitzat unes 200 biòpsies de fusió d’imatges amb uns excel·lents resultats.

La Unitat Funcional de Pròstata de l’HUB i l’ICO tracta cada anys uns 500 pacients nous. Es tracta del tipus de càncer més freqüent en homes i el quart en mortalitat a la Unió Europea. Existeixen múltiples opcions per al seu tractament que depenen no només de l’estadi en el moment del diagnòstic i el grau tumoral, sinó també de l’edat, l’estat de salut general i la situació personal de cada pacient.

ACN L’Hospitalet de Llobregat
Foto: Imatge de la realització d’una biòpsia per fusió d’imatges a l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

 

 

Deixa un comentari