Publicat el 13/04/2018

L’objectiu dels camins escolars és aconseguir itineraris segurs i a peu perquè els alumnes puguin anar sols a l’escola.

Els camins escolars són una xarxa d’itineraris que permeten que els nens i nenes vagin de casa a l’escola de manera autònoma i segura, ja sigui caminant, amb bicicleta o altres mitjans de transport no contaminants. L’objectiu és aconseguir una major autonomia dels infants, així com reduir l’ús del vehicle privat en els desplaçaments. A la vegada, esdevé una estratègia educativa que fomenta els valors del respecte, la responsabilitat, la solidaritat i la sostenibilitat, a través de la participació i la transformació de l’espai públic i els hàbits de mobilitat dels infants i la ciutadania en general.

L’Ajuntament de Mataró ha impulsat la creació de camins escolars amb el suport de la Diputació de Barcelona, que encarrega la redacció dels estudis d’implantació, i la implicació dels centres educatius. Al 2010, l’Escola GEM va iniciar el seu projecte de camins escolars i, en aquests moments, diferents AMPA/AFA de la ciutat integrades en un grup de treball estudien les possibilitat d’implantació dels camins escolars al seu centre. Aquest curs 2017-2018, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació iniciar els estudis per als camins escolars de l’Escola Germanes Bertomeu i l’Escola Bressol Rocafonda.

El projecte de l’Escola Pia Santa Anna

L’estudi sobre els camins escolars de l’Escola Pia Santa Anna es va engegar el curs passat, amb la realització de més de 500 enquestes a les famílies i, en especial, a l’alumnat de quart i cinquè curs, amb els quals també s’han fet sortides de camp. A partir de la informació obtinguda s’han definit els itineraris més utilitzats en els desplaçaments casa-escola per fer la proposta de camins escolars, diagnosticant la situació actual i les propostes de millora de la seguretat viària.

L’estudi inclou propostes tècniques, educatives i divulgatives. Tenen com a objectiu augmentar el percentatge d’alumnat que va a peu a l’escola (actualment un 18% de mitjana entre els alumnes de 4t i 5è), augmentar la seguretat viària i reduir la sensació de perill que tenen alguns alumnes i famílies quan transiten pels vials de l’entorn de l’escola.

Foto: L’edifici principal de l’Escola Pia Santa Anna. Foto: Ajuntament de Mataró.

Deixa un comentari