Publicat el 05/08/2018

Els operaris senyalitzaran la zona el proper dilluns i els treballs s’allargaran fins a mitjans de setembre

La propera setmana començaran les actuacions per millorar l’accessibilitat, asfaltat i condicionament de la Carretera Vella de Sant Pol. Aquest tram de la xarxa viària  s’estén des de la cruïlla de l’Avinguda Els Garrofers, entrada de la carretera N-II i carrer de baixada del cementiri, fins a la cruïlla el carrer Garbí i a l’Avinguda La Riera, i esdevé una de les principals vies de circulació per accedir des del nucli urbà fins a la zona esportiva i escolar.

L’actuació prevista resultava necessària perquè, tot i que actualment el trànsit rodat s’ha reduït a una direcció, calia reduir l’excés de velocitat dels vehicles que passen per aquesta carretera, així com també eixamplar la vorera de la banda de muntanya per facilitar el pas als vianants.
Amb aquests treballs de millora, uns dels cinc camins escolars que passaven per aquí (peix groc) es tornarà a reactivar, ja que restava inhabilitat perquè la vorera era tan estreta que resultava insegura per als infants.
Un altre col·lectiu que també es beneficiarà d’aquesta remodelació serà el de les persones amb mobilitat reduïda, que podran transitar amb facilitat quan s’executin els passos de vianants.

Atès que a mig camí de la carretera vella s’hi troba un túnel d’obra vista, el projecte també preveu unes obres de millora que consistiran en la contenció de les terres dels talussos a les dues boques del mateix i es col·locaran dues xapes laterals que evitaran les afectacions a la vorera. Durant les obres, el trànsit no restarà tallat, a excepció d’algun treball puntual que ho requereixi i que serà degudament comunicat mitjançant un avís a la pàgina web de l’Ajuntament.  El cost total de l’execució de les obres ascendeix a 150.934€.

 

Deixa un comentari