Publicat el 13/03/2016

 

El TEA és un trastorn del neurodesenvolupament, essent la causa biològica la teoria principal més acceptada.  Infants i adults amb TEA tenen una capacitat intel·lectual dins del rang normal, superior o per sota de la mitja de la població però mostren característiques diferencials que es fan evidents des de la infància: alteració de la interacció social, alteració de la comunicació i interessos restringits. La prevalença s’estima d’1/110. A destacar la importància de la seva detecció precoç així com la necessitat d’intervenció psicològica.
L’autisme, és una manera diferent de veure i comprendre el mon i el treball de l’Associació és dotar-los d’eines per a poder fer front a les diferents situacions que es vagin trobant en el seu dia a dia.

L’any 2008 sis famílies amb fills amb la Síndrome d’Asperger (Trastorn de l’Espectre Autista), funden l’Associació Síndrome d’Asperger del Maresme per cobrir el buit que hi havia en la Sanitat Pública i la manca de coneixement del Trastorn de l’Espectre Autista (TEA

Actualment l’associació compta amb més de 170 socis i s’ha especialitzat en donar assistència a nens/es, adolescents i adults/es amb TEA. L’associació dona cobertura a tota la comarca del Maresme i es troba adherida a la Federació Espectre Autista-Asperger de Catalunya. Disposa d’un local per fer terapies a Mataró i al Masnou. L’Ajuntament d’Alella els hi cedeix espai a la Masia Can Gaza on es fa l’Esplai quinzenal i el casal d’estiu.
L’Associació disposa actualment de 7 psicòlegs, tots ells especialitzats en TEA i están supercompromesos. Intervenen en el àmbit de les Terapies, Esplai, Casal d’Estiu, coordinació i formació a les escoles, families, tallers de pares i mares i coordinació amb altres professionals de la Sanitat per poder fer un treball en xarxa indispensable.

L’Ànima de l’Associació són els nens/es, joves i adults amb T.E.A., així com totes aquelles persones, tant pares/mares, voluntaris i professionals que s’esforcen lluitant, dia a dia, per contruir i fer realitat aquest gran projecte. info@asperger-maresme.org

Deixa un comentari