Publicat el 25/04/2021

A la segona reunió de coordinació per avançar en l’ampliació de l’hospital, l’Ajuntament ha exposat als responsables del CatSalut el projecte amb el que s’està treballant

El grup de coordinació del protocol per a l’ampliació de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella ha celebrat la segona reunió, presidida per l’alcaldessa, Montserrat Candini, i pel Gerent de la Regió Sanitària de Girona, Miquel Carreras; hi ha participat membres del govern municipal, tècnics municipals i responsables del CatSalut.
En aquesta reunió l’Ajuntament ha exposat als responsables del CatSalut el projecte amb el que s’està treballant i ha presentat la maqueta del que serà l’aparcament de Can Saleta; comptarà amb 420 places que es distribuiran en una superfície que comptarà amb quatre plantes. Aquest aparcament no només serà un equipament destinat als usuaris de l’hospital, sinó que els ciutadans de Calella també podran aparcar el seu vehicle molt a prop del centre de Calella. El cost de l’aparcament de Calella serà de 3.800.000 euros.

L’ampliació de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella satisfà un clam transversal d’ampliar la seva capacitat, millorar els recursos hospitalaris i modernitzar les instal·lacions
L’ampliació preveu que dels 148 llits actuals es passi a un màxim de 169 i que s’incorporin llits de semicrítics, d’entre 6 i 8. Pel que fa als quiròfans convencionals, es passarà dels 2 actuals a 5, i es doblen els de cirurgia major ambulatòria, que passaran de 2 a 4. L’ampliació també inclou un quiròfan d’urgències i un d’obstetrícia.

Pel que fa al Servei d’Urgències, en aquests moments hi ha 32 boxs. El Pla funcional preveu passar a tenir fins a 14 boxs de nivell 1 i triatge, i 21 boxs de nivell 2.  També es preveu incrementar el nombre de sales de consulta, passant de les 38 actuals a un màxim de 52.

L’Hospital de Dia també augmentarà, passant de 6 places actuals a 28. I els recursos d’atenció intermèdia (sociosanitària) passen de 28 llits de  convalescència i cures pal·liatives a uns seixanta i de les 18 places d’hospital de dia a una trentena.

Deixa un comentari