Publicat el 05/11/2021

L’Ajuntament no incrementarà els impostos i taxes municipals, l’any vinent es mantindran en els mateixos nivells que els últims dos exercicis

El tipus impositiu de l’Impost de Béns Immobles, el que més afecta el conjunt de la ciutadania, es manté al 0,671% i al 0,70% els béns rústics.
En la sessió celebrada el 28 d’octubre, el Ple va aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l’any vinent que només afecten l’impost de vehicles i les taxes de llicència d’activitats i la de gestió de residus. En els tres casos es fa un reajustament en el redactat d’alguns dels articles per adaptar-los als requeriments de l’Organisme de Gestió Tributària i a les noves normatives.
A l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica es modifiquen les categories per adequar-les a les del nou Reglament General de Vehicles.
Pel que fa a la llicència d’activitats, es passa de liquidació a autoliquidació, per facilitar a la ciutadania la seva tramitació.
Per últim, la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa de residus s’adapta als canvis en les bonificacions derivades de la substitució del descompte per la recollida de bosses compostables, pel de l’assistència a activitats de sensibilització ambiental.
Les dues primeres modificacions es van aprovar per unanimitat. A la de la taxa de residus, l’AA-CUP va votar en contra i Cs es va abstenir.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament d’Alella

Deixa un comentari

Banner 25N Diputació