Publicat el 13/10/2017

Des del 2016, l’Ajuntament de Calella ha realitzat diverses actuacions per promoure el cens d’animals de companyia.

Segons dades emeses per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Calella, enguany s’han censat 188 animals de companyia (21 gats i 156 gossos), 17 més que l’any 2016 i  125 més que el 2015. El motiu principal d’aquest increment han estat les campanyes que l’Ajuntament de Calella ha dut a terme durant aquests dos anys per fomentar la tinença responsable d’animals de companyia.

Així ho explica el tinent d’alcaldia responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Marc Buch: “Aquests dos últims anys, des de l’Ajuntament de Calella hem realitzat diverses actuacions per promoure el cens dels animals de companyia al registre municipal, hem col·locat punts informatius i de cens a la via pública i hem signat un conveni amb el Consell i el Col·legi de veterinaris”.

Cal recordar que els propietaris de gossos, gats i fures estan obligats a tenir xipats i censats els seus animals. El no compliment d’aquesta obligació pot comportar multes d’un màxim de 500 euros, si la infracció és lleu i si l’animal és de raça potencialment perillosa, fins a un màxim de 2.404 euros. En cas de no complir aquesta normativa, es podrà denunciar al propietari de l’animal i aquest tindrà fins a 15 dies per legalitzar la situació i de l’animal. Un cop passats aquests dies, si no s’ha xipat ni censat l’animal es procedirà a imposar la sanció econòmica corresponent (entre 100 i 500 €).

L’Ordenança Municipal de Civisme inclou altres infraccions, com per exemple, no portar el gos lligat o no portar placa identificativa, entre d’altres. En cas de rebre una denúncia condicionada per cometre alguna d’aquestes infraccions, el denunciat por realitzar un curs formatiu sobre convivència ciutadana i civisme que substitueix les sancions econòmiques. Si el denunciat no assisteix a les sessions, però, es procedirà a imposar la corresponent sanció en funció de la infracció comesa.

Deixa un comentari