Publicat el 22/04/2016

L’Ajuntament de Mataró ha encarregat a un equip d’arqueòlegs els treballs necessaris per documentar unes dependències soterrades localitzades al voltant de la xemeneia de vapor a la finca de Can Fàbregas del paper, al carrer de Lepant. 

Els espais, tres dipòsits contigus i comunicats entre ells, s’han localitzat durant les obres de la nova escola Angeleta Ferrer. 

 L’Ajuntament va encarregar, previ a l’inici de les obres de l’escola, un estudi exhaustiu historicoartístic del conjunt arquitectònic industrial de Can Fàbregas, que va ser lliurat al maig del 2015. També durant la passada tardor es van efectuar treballs previs de recuperació, estabilització i restauració de la xemeneia. Fins ara, però, no es disposava d’informació sobre l’existència d’aquests espais soterrats.

 Davant de la troballa, els espais localitzats es documentaran per completar l’estudi que es va fer l’any passat. En concret, es farà una neteja de les estructures, així com una documentació fotogràfica i planimètrica. Són espais buits, perfectament conservats tret dels sostres, que devien ser destruïts en una de les reformes de la fàbrica. Aquests espais estarien molt possiblement relacionats amb la xemeneia i podrien haver estat utilitzats en el passat com a carboneres. 

Una vegada documentats, es protegiran amb geotèxtil i es cobriran amb sauló.

Els treballs de construcció de l’Escola Angeleta Ferrer es continuen realitzant al solar. Només ha estat necessari aturar puntualment les obres al sector de la xemeneia fins que els treballs de documentació estiguin enllestits, probablement a finals d’aquesta mateixa setmana.

Antecedents històrics: 

La xemeneia de vapor al voltant de la qual han aparegut les dependències soterrades corresponia al 1856 a la fàbrica de filats i teixits de Ca l’Arenes, també coneguda com a Vapor Nou. Fou una de les empreses més importants de l’època i l’any 1900 l’edifici de la fàbrica fou adquirit per “Hijos de Antonio Fàbregas”, que es dedicava a la fabricació de capses de cartró i després a la manipulació de paper. 

Des del passat gener, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat realitza les obres de reconversió de l’antiga fàbrica Can Fàbregas del paper per construir una escola de dues línies on ubicar-hi l’Angeleta Ferrer.

Deixa un comentari