Publicat el 24/02/2015

L’Ajuntament Sant Vicenç farà bonificacions fins al 100% en la taxa d’escombraries per raons socials.


Les exempcions i/o descomptes s´han de sol•licitar abans del 31 de març.
Les famílies amb pocs recursos de Sant Vicenç que tinguin uns ingressos anuals inferiors al salari mínim interprofessional quedaran eximides de pagar la taxa d’escombraries.
La mesura, presa per l’equip de govern d’acord amb l’actual situació de crisi econòmica, ja s’havia aplicat en anys anteriors i es planteja com un ajut a aquelles persones que per les causes que sigui tenen una economia familiar més fràgil.
Com també informa el consistori, els ciutadans que puguin acollir-se a aquesta bonificació del 100% del rebut de les escombraries ho han de sol•licitar a l’oficina de l’ORGT, ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament, abans del 31 de març.
D’altra banda, enguany també podran gaudir de descomptes en el rebut de les escombraries les persones que disposin de compostadors -cal sol•licitar-ho a l’ORGT- i aquelles que durant l’any 2014 hagin fet ús de les deixalleries, fixa i mòbil, -s’apliquen d’ofici i no cal sol•licitar-ho-.
El consistori també informa que per poder gaudir de l´exempció s´hauran d´acreditar els ingressos de la unitat familiar, mitjançant la presentació de la declaració de renda de tots els membres. Les declaracions de renda es poden substituir pels certificats de percepció d´emoluments de cada un dels membres de la unitat familiar

Deixa un comentari