Publicat el 08/09/2021

El consistori ha demanat que es deixi sense efecte l’expedient derivat del projecte d’ADIF en no estar aprovat definitivament

Amb l’argument de la normativa europea en matèria de reducció de soroll per l’impacte acústic, ADIF (Administrador d’Infraestructures Ferroviàries) continua amb el seu projecte i ha iniciat un procediment d’expropiació forçosa per instal·lar unes pantalles opaques metàl·liques que redueixin els sons emesos pel transport ferroviari.
L’Ajuntament del Masnou, a través de l’alcalde, Jaume Oliveras, ha presentat un document d’al·legacions davant d’aquest expedient d’expropiació forçosa i, en la seva exposició, argumenta que, el 14 d’agost, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar l’anunci pel qual se sotmet a informació pública el “Proyecto de construcción de protecciones acústicas resultantes de los planes de acción contra el ruido. Fases I y II. Área n.º 3C. Zona Este. Barcelona y Tarragona” i que, el 17 d’agost, l’Ajuntament del Masnou va rebre la notificació de l’expedient d’expropiació forçosa.

Però no va ser fins al dia 2 de setembre que es va rebre l’entrada pel registre general de l’Ajuntament del termini d’un mes per tal d’emetre un informe sobre la seva adequació als plans d’acció aprovats per ADIF i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, on a més s’advertia que, en cas de no emetre’s, es consideraria favorable el pla d’acció actual.

En aquest sentit, el consistori entén que el projecte que justifica les expropiacions encara no està aprovat i, per tant, no es pot procedir ni a l’expropiació ni a l’ocupació de terrenys, i sol·licita que es deixi sense efecte l’expedient derivat del projecte d’ADIF, en no estar aprovat definitivament. Al mateix temps, els serveis tècnics municipals ja estudien el projecte finalment presentat per a l’elaboració del preceptiu informe.

El projecte d’ADIF ha generat malestar en els diversos municipis afectats

De la controvèrsia generada per aquest projecte, ja són més de vint municipis els que s’han reunit de forma telemàtica per tal d’abordar la situació, exposar l’afectació que suposarà en cadascun i dur a terme accions comunes d’oposició, fent front comú per buscar alternatives a la instal·lació de pantalles opaques a les vies del tren.
Al Masnou, la primera constància sobre el projecte d’ADIF va ser per part d’una empresa privada que es va posar en contacte amb el consistori per tal de dur a terme uns sondejos, com a adjudicatària del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per a la instal·lació dels panells sonors a les vies, una operació de la qual l’Ajuntament del Masnou aleshores no tenia constància.

Respecte a l’afectació que tindria la instal·lació d’aquestes pantalles al Masnou, ADIF hi preveu la instal·lació de plaques d’uns tres metres d’alçada en un tram de cent metres a l’extrem que toca a Montgat, fet que suposaria un impacte visual irreparable, en no permetre la visibilitat ni del municipi ni de les platges. L’Ajuntament del Masnou, com la resta d’ajuntaments afectats, considera que es podrien prendre altres mesures prèvies, com el canvi de vies o de rodes per d’altres que facin menys soroll o per la subvenció de finestres insonoritzades en habitatges particulars, tal com preveu el pla europeu.

Redacció
Imatge i Font: Ajuntament del Masnou

 

Deixa un comentari