Publicat el 16/01/2015

Amb aquests nous serveis funeraris Vilassar de Dalt té l’oportunitat de tenir un model d´equipament com els països més avançats d´Europa amb uns serveis de qualitat i de confort per als usuaris.
El cementiri parroquial acabarà per saturar-se. A Vilassar som més gent i les tendències socials canvien.
El cementiri tradicional de Vilassar de Dalt és propietat del Bisbat i més d´hora que tard haurem d´afrontar la seva saturació. És qüestionable que l´Ajuntament hagi de suportar una inversió de diner públic en l´ampliació i la reforma d´un equipament que no és propietat pública municipal. Aquest cementiri, però, continuarà prestant servei i se´l mantindrà en condicions dignes, en la mesura que es tracta d´un cementiri tradicional de valor patrimonial.


Treballem per disposar d´un equipament funerari del segle XXI
Una àmplia majoria del Ple municipal dóna suport a impulsar un nou equipament, modern, que atengui totes les necessitats i doni la màxima facilitat a les persones en els moments més difícils. Un nou equipament que complirà amb escreix totes les mesures urbanístiques i medi ambientals necessàries, en qualsevol de les seves activitats, com és de rigor en ple segle XXI.


Parlem d´un nou concepte de serveis funeraris, integrals i ajustats a les diferents necessitats
La ubicació, ara en una nova fase de projecte, es preveu que sigui al Polígon Industrial Riera de Vilassar (PP12), al llindar de l´autopista C32, en terrenys de propietat municipal que es mantenen públics. El projecte inicia ara de nou els seus tràmits i respon al plantejament d´oferir un conjunt de serveis integrats: els propis de cementiri, el servei de tanatori, i un servei d´incineració. Aquestes instal•lacions modernes plantegen espais paisatgístics i verds, oberts, que superen les característiques dels cementiris tradicionals. Una zona agradable i confortant per als familiars i amics que s´agraeix en moments tan durs com la pèrdua d´un ésser estimat.

És just i necessari que un equipament funerari ofereixi diversitat confessional i laïcitat
La idea és un equipament que atengui les necessitats de tothom siguin quines siguin les seves creences. És un fet que actualment al municipi no hi ha sala de cerimònies laiques. El servei projectat ofereix diversitat confessional o la laïcitat. La diversitat d´opinions i visions de la vida i, en conseqüència, de la mort com a colofó de la vida, han de poder tenir cabuda en els moments difícils del comiat dels éssers propers.


Cal donar valor a una oportunitat d´inversió per a Vilassar
En aquest projecte l´Ajuntament aconsegueix una nova inversió al municipi d´un total pròxim als 4 milions d´euros, amb un ingrés directe municipal de més d´un milió. L´empresa concessionària del servei és Complex Funerari del Maresme SL, i està composada per tres empreses catalanes de llarga trajectòria al territori: Cabré i Jonqueras, Pompas Fúnebres de Badalona, i Àltima.


Plantegem un servei públic municipal de gestió indirecta
El projecte implica que l´empresa concessionària gestiona un servei públic municipal, que inclou el control públic de preus en serveis bàsics i el control del desenvolupament de la gestió dels serveis. L´Ajuntament no se´n desentén de la gestió. La concessió durarà 50 anys, després dels quals el conjunt de l´equipament passa a ser propietat pública municipal. Actualment, els ingressos obtinguts de la concessió ajuden a estabilitzar l´economia municipal i permeten mantenir serveis de gestió directa que l´Ajuntament no està obligat a donar i actualment ho està fent en àmbits tan importants com l´atenció social, els esports o la cultura.


Publicitació i informació del projecte a l´abast de tothom
L´inici del procés administratiu del projecte en la ubicació ara proposada obre la possibilitat de començar de nou els passos que han de fer-lo possible amb el màxim consens social i polític. Els passos a seguir esgotaran amb tota seguretat tot el 2015. El conjunt de la població vilassarenca tindrà a l´abast l´oportunitat de disposar d´informació en la mesura que es vagin concretant els passos administratius, i de la possibilitat de plantejar al·legacions o suggeriments al projecte. El diàleg públic ha de prevaldre per damunt de tot, i ha de ser respectuós i productiu. Posarem a l´abast de tothom la informació.


Per tal de donar resposta als dubtes i qüestions diferents sobre qualsevol tema relacionat amb el futur equipament funerari de Vilassar, podeu utilitzar les següents vies de comunicació:
Consultant la pàgina de Facebook:
Nou Equipament Funerari de Vilassar de Dalt
Enviant un correu electrònic:
nouequipamentfunerari@vilassardedalt.cat
Visitant l’espai destacat del web municipal: www.vilassar.cat

Deixa un comentari