Publicat el 07/11/2016

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va informar que s’introduïen modificacions sobre 9 ordenances: algunes són de nova creació i d’altres corresponen a “adequacions merament normatives” suggerides per la Diputació de Barcelona, o bé a “adaptacions que en milloren l’aplicació”.

A l’hora de les votacions, els grups d’ERC i Convergència, al govern, hi van estar a favor i Gent de Teià, a l’oposició, en contra. La seva portaveu, Bárbara Furment, va lamentar que les modificacions formessin un sol paquet i no es poguessin votar una a una, ja que “en moltes estem bastant d’acord”.

Reducció acumulada del 13% fins a 2020
De totes les actualitzacions, la més significativa ja va ser presa en Junta de Govern el passat mes de maig i és la que afecta el valor cadastral dels habitatges i solars urbans del municipi, ja que té repercussió directa sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’impost de plusvàlues. En concret, Albert va explicar que, d’acord amb la Dirección General del Catastro, els valors de la ponència s’ha rebaixat de l’1 al 0,87 perquè estaven sobrevalorats.

De rebot, aquest canvi comporta la reducció del llindar màxim del valor de l’habitatge per accedir a les bonificacions per família nombrosa, que passarà dels 235.000 actuals als 205.000€ de 2017. Segons el regidor, es tracta d’una “modificació tècnica” que no afectarà els beneficiaris actuals de l’ajut.

Pel que fa a les conseqüències sobre l’IBI a mig termini, la revisió cadastral vigent des de 2010 repercuteix l’increment del valor real dels immobles a raó d’un 10% anual fins a 2020. La rebaixa del valor al 0,87 farà que l’increment acumulat al final del període sigui un 13% inferior al previst inicialment.

Augment mitjà del 7% per a 2017
Per a 2017, el coeficient a aplicar és manté sense canvis en el 0,797. Tanmateix, la base imposable s’incrementarà en tots els casos, però en comptes de fer-ho en un 10%, ho farà a l’entorn d’un 7% gràcies a la correcció del valor de la ponència.

A nivell d’ingressos, tot plegat suposarà un augment de l’expectativa de recaptació per a l’Ajuntament de prop de 50.000€ el 2017: una mitjana de 20€ per habitatge.

Amb 2,8 milions d’euros, l’IBI segueix sent la principal font de recursos municipal. Segons la portaveu de Gent de Teià, “l’IBI pujarà el 2,27% l’any vinent; un 4,2% els 3 últims anys”, mentre els salaris estan estancats i l’IPC a Catalunya va ser una dècima negatiu. Per a Furment, l’actualització de l’IBI “va en contra del programa electoral i dels principis” del seu grup.

Cotxes, lloguer d’espais i treballs forestals
Llevat de l’IBI, el Govern manté congelades la resta de tributs, començant per la taxa de la brossa i acabant per l’impost sobre vehicles. En aquest cas, s’ha introduït una bonificació del 40% de la base imposable en favor dels vehicles elèctrics i s’ha restringit la reducció del 25% als vehicles híbrids amb un límit d’emissions de 120 g/km de CO2, com l’Ajuntament de Barcelona.

Coincidint amb l’obertura de l’Espai can Llaurador, el Govern va informar de la creació d’una nova taxa pel lloguer d’espais en equipaments municipals per a empreses i activitats amb afany de lucre, a raó de 90€ les sales d’actes i 60€ la resta de dependències. El regidor de Cultura, Francesc Ribas, va aclarir que la taxa contempla “coeficients reductors de fins al 100% per a entitats socials, econòmiques i polítiques del poble perquè cap d’elles no hagi mai de pagar-la”.

La titular de Medi Ambient, Montse Riera, va explicar que també s’ha actualitzat el preu públic pel servei de prevenció incendis. La tarifa, que incumbeix els residents a les urbanitzacions Gran Vista, les Delícies, Santa fe, Assumpció i Paradís, és el resultat de dividir el cost dels treballs forestals de 2015 pels metres quadrats afectats.

Limitacions d’accés a la piscina
Pel que fa a la prestació de serveis a la piscina, el responsable municipal d’Hisenda va explicar que la gratuïtat per a menors de 5 i majors de 65 anys era aprofitada per residents a altres poblacions per utilitzar les instal·lacions sense pagar, per la qual cosa a partir d’ara aquesta exempció se circumscriurà als empadronats i els contribuents a Teià, els alumnes dels centres escolars de la població i les persones que treballen al municipi.

El Govern també va acordar la reducció de 3 a 2€ del preu de l’entrada infantil en horari de 17 a 20h i l’augment del preu de les entrades generals per a adults i infants a 7 i 5€ respectivament, amb la intenció d’evitar la saturació de l’equipament en moments puntuals. El regidor d’Esports, Jordi Casanovas, va informar que la passada campanya es van produir “dos o tres episodis de col·lapse en dies entre setmana a causa dels casals d’estius” i va defensar “l’efecte dissuasori” d’aquest augment. Gent de Teià va criticar aquesta mesura en entendre que “no és util per evitar el desbordament” i que perjudica els usuaris de cap de setmana i els compradors d’abonaments de 10 passis, mentre Casanovas va destacar l’aposta del Govern per mantenir el preu del carnet de temporada en 60€ per als adults i 35€ per als menors de 16 anys ja que “és el que utilitza el 80% del públic i cada cop se’n venen més”.

Altres acords
A més, el ple va aprovar per unanimitat el compte general de 2005, la declaració d’especial interès per circumstàncies històrico-artístiques de les obres de rehabilitació de ca l’Antiga i la declaració de crèdits incobrables per import total de 14.100€ per impagament d’impostos i taxes dels exercicis 2011 a 2014.

Deixa un comentari