Publicat el 30/12/2016

Gairebé totes les obres i intervencions son demandes ciutadanes que el Govern municipal ha incorporat al Pla d’Actuació Municipal (PAM).

L’última actuació, dotada amb 16.000€, consisteix a renovar l’àrea de jocs infantils del parc de can Godó. Aquests dies s’han retirat els elements antics que estaven en mal estat i s’ha preparat el terreny per a les noves instal·lacions, que seran plenament operatives a partir de la primera setmana de 2017.

Via pública
Després d’invertir 12.000€ a repintar la senyalització horitzontal i els passos de vianants del passeig de la Riera,l’episodi de fortes pluges del passat octubre va obligar a posar-hi 7.000€ més per a la pavimentació dels esvorancs que s’hi van produir. L’aiguat també va provocar l’esllavissada del talús del camp de futbol municipal de Sant Berger i va malmetre el tub de drenatge. El terreny va ser restituït amb un mur de gabions i s’hi va construir una nova arqueta. Ambdues intervencions van ser assumides per l’Ajuntament a través del seu fons de contingències, si bé confia a ser rescabalat pròximament a través dels ajuts extraordinaris que van habilitar tant la Generalitat com la Diputació de Barcelona.

En matèria de via pública, l’Ajuntament ha pavimentat de nou un tram de fort pendent del carrer Ametllers, al barri de la Molassa, i ha dut a terme diverses actuacions de sanejament d’arrels i eliminació d’arbrat viari que malmetien algunes voreres dels carrers de Lluís Companys i Víctor Font Gual.

Millores als equipaments
A més del camp de futbol, l’Ajuntament ha invertit 7.000€ a millorar la impermeabilització de la coberta del Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora; 9.200€ a restaurar el vitrall i la façana del Mercat Municipal; 9.500€ a pintar les dependències dels Serveis Socials Bàsics de Ca la Cecília, i 10.400€ a tasques de conservació de la torratxa de l’edifici.

Deixa un comentari