Publicat el 15/02/2019

El document recull 21 camins del terme municipal que actualment poden tenir un ús o utilitat pública

L’Ajuntament de Sant Vicenç ha elaborat un inventari que conté 21 camins del terme municipal que actualment poden tenir un ús o utilitat pública. L’objectiu d’aquest document és millorar la seva gestió, ordenació, manteniment i conservació, i complir el reglament del patrimoni dels ens locals, que contempla l’obligatorietat de tenir actualitzat l’inventari dels seus béns.

L’inventari consta d’una memòria, una fitxa per a cadascun dels camins on es detalla el seu nom, la longitud, l’amplada, el punt d’inici i final i d’altres dades urbanístiques i històriques, i també els plànols.

És previst que el document es porti al Ple de març per a la seva aprovació inicial, però, prèviament, l’Ajuntament va realitzar una sessió informativa per donar la màxima difusió de l’inventari a tots els veïns i veïnes del municipi, amb la finalitat d’obrir una primera fase de recollida de suggeriments i propostes.

La presentació pública va tenir lloc el passat 14 de febrer al Centre Cívic El Gorg a càrrec de Xavier Campillo Besses, doctor en Geografia i autor de l’inventari. Un cop celebrada la sessió informativa, els veïns i veïnes ja van poder consultar al web municipal el contingut de l’inventari i es va habilitar un formulari, que estarà disponible fins al 14 de març, perquè la ciutadania pugui platejar consultes, suggeriments i/o propostes sobre l’inventari.

D’altra banda, des de l’Ajuntament animen a consultar la documentació al web municipal i a fer arribar les propostes.

Deixa un comentari