Publicat el 22/07/2021

Augmentar els quilòmetres de carril bici de la ciutat i, sobretot, millorar-los i connectar-los amb els trams ja existents, són els objectius

L’anella ciclista de Mataró vol facilitar i motivar la mobilitat amb aquest vehicle de manera quotidiana a la ciutat, incentivant un transvasament de desplaçaments que actualment es realitzen en vehicle privat cap a d’altres realitzats amb bicicleta. Per extensió, es preveu aconseguir una disminució dels nivells de partícules de CO2 presents a l’aire, que es calcula en 34,78 tones per cada quilòmetre de carril bici construït (l’equivalent a treure de la circulació 1.589 cotxes).
Les obres s’emmarquen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró, que es va aprovar definitivament el passat març, així com en el Pacte per a la Mobilitat signat al 2016 per tots els grups municipals que llavors tenien representació a l’Ajuntament. Una de les línies estratègiques del nou Pla de Mobilitat és prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària, i es marca com a repte per al 2024 aconseguir que el 50% dels desplaçaments a Mataró es facin a peu o amb bicicleta (un 41% al 2014), restant pes al vehicle privat.
Les obres que es duran a terme amb ajuts europeus, són una de les principals actuacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.

Una xarxa de 15 quilòmetres
Mataró té ara uns 6.500 metres d’espais senyalitzats i aptes per a la circulació amb bicicleta, la majoria carrils bici en vorera o segregats del trànsit motoritzat. El nou projecte preveu sumar-hi 8.500 metres més per configurar un traçat de 15 km que transcorre de manera perimetral pels límits del Centre-Eixample, i coincideix amb les vies considerades com a xarxa primària viària, facilitant els desplaçaments fins als polígons d’activitat econòmica, el TecnoCampus, l’estació de Renfe i altres dels llocs i equipaments que generen més mobilitat a la ciutat.
L’anella es complementa amb ramals de connexió que comuniquen ràpidament aquest perímetre amb el Centre de la ciutat, i es connecta amb els municipis veïns d’Argentona i Cabrera de Mar pel Camí del Mig, i amb Sant Andreu de Llavaneres a través del Camí de les Cinc Sènies.
En total, s’habilitaran 12 nous trams de carrils bici segregats del trànsit motoritzat, un d’ells l’arranjament i actualització del tram del Camí del Mig.
Els nous trams:
     – T1 Ronda d’Alfons X El Savi – Camí de la Geganta: 1.805 m
– T2 Plaça de Granollers – Plaça de Serra i Xifra: 623 m
– T3 Camí del Mig: 703 m
– T4 Pont de la riera d’Argentona: 201 m
– T5 Jaume Isern – Argentona: 709 m
– T6 Camí del Mig – Miquel Biada: 656 m
– T7 Enric Prat de la Riba, entre Floridablanca i Alfons X El Savi: 625 m
– T8 Porta Laietana – La Rambla: 1.121 m
– T9 Via Sèrgia: 1.095 m
– T10 Camí Ral (Floridablanca – Rda. de Miguel de Cervantes): 362 m
– T11 Ronda de Joan Prim – Ronda de Barceló: 600 m
– T12 Plaça d’Alfred Opisso: 100 m

Es duran a terme treballs de pavimentació i reposició d’elements de vialitat, modificació de semàfors, senyalització horitzontal, vertical i elements d’abalisament i protecció, instal·lació de plataformes d’accés a autobusos i aparcaments per a bicicletes. La creació dels carrils bici suposa una reordenació de la mobilitat d’aquests vials, i per tant canvis en la distribució d’usos de la calçada i, en alguns casos, també de l’espai destinat a estacionament. Es prioritzarà el recorregut per la calçada. Pel que fa a les dimensions dels carrils, aquests s’han previst perquè, sempre que sigui possible, es doni compliment a les mesures recollides al manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya i a d’altres manuals referents internacionals.
Les obres s’han adjudicat a l’empresa Tec Raul SL per un import de 756.198,72 € (IVA inclòs). Per finançar-les es compta amb una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) procedent d’una convocatòria per a vies ciclistes. Aquest ajut, gestionat a través de la Generalitat, permetrà assumir el 50 % del cost (sense IVA) dels treballs. D’altra banda, la Diputació de Barcelona també ha atorgat a aquest projecte una subvenció de 50.000 €.

Es preveu que les obres tinguin una durada de 8 mesos. Els treballs han començat aquesta setmana pel tram 1 (Ronda d’Alfons X el Savi- Camí de la Geganta).
Paral·lelament a les actuacions que es faran dins aquest projecte, l’Ajuntament va enllestir a principis d’any un altre tram de carril bici que transcorre pel Camí de Sant Crist i el carrer de Puig i Pidemunt, i que queda connectat amb els trams del Camí del Mig i de l’avinguda de Lluís Companys. Aquesta obra forma part del Pla d’acció integral de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica i es finança amb ajuts de la Diputació de Barcelona.

Deixa un comentari