Publicat el 29/03/2019

Aquest distintiu reconeix el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat entre homes i dones

Al llarg dels darrers anys l’Ajuntament de Calella ha intensificat el seu treball per a impulsar les polítiques municipals que permetin avançar socialment a favor de la igualtat de gènere. Per tal de donar un nou impuls a aquesta feina, des del consistori s’han iniciat els tràmits que permetin obtenir el Distintiu per la Igualtat de Gènere.

Aquest reconeixement és la certificació del compliment de la Norma SG CITY 50-50, la primera d’àmbit internacional que permet implantar un sistema de gestió per avaluar el compromís dels governs municipals a favor de la igualtat de gènere. La norma ha estat dissenyada d’acord a les competències municipals, la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en relació als drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic.

El procés d’avaluació de l’Ajuntament de Calella consistirà en dues parts diferenciades. Per una banda es durà a terme una autodiagnosi per conèixer de quines polítiques, plans i actuacions disposa el municipi i, per una altra, es desenvoluparà el Pla de Compromís mitjançant el qual el consistori estableix els compromisos per impulsar i promoure polítiques, plans i actuacions a favor de la igualtat de gènere en els dos anys vinents.

A Calella es desenvolupen periòdicament commemoracions de les diades significatives d’aquesta causa i tallers i activitats de sensibilització.

Deixa un comentari