Publicat el 28/08/2019

El conveni entre ambdues administracions preveu un mínim de quatre tractaments preventius anuals amb larvicida durant els propers quatre anys

Des de la seva aparició a Catalunya, el mosquit tigre i el seu control són una preocupació per a les diferents administracions per les molèsties que provoca entre la població, especialment al llarg dels mesos d’estiu.
Per tal d’evitar la seva proliferació, l’Ajuntament de Cabrera de Mar i el Consell Comarcal del Maresme han signat un nou conveni de  delegació de competències, de quatre anys de durada, per a la realització de tractaments amb larvicida al nostre municipi.
L’acord estableix que es duran a terme, per part del Consell Comarcal, com a mínim quatre tractaments anuals als embornals durant la vigència del conveni. En tot cas aquest nombre d’actuacions es podrien variar de manera coordinada amb l’ajuntament.

Pel que fa al moment en el qual es realitzarà el tractament, entre els mesos de març i novembre, aquest es dissenyarà anualment en funció del cicle biològic del mosquit i de les previsions meteorològiques disponibles donada la incidència de la temperatura mínima per a l’eclosió dels ous.
El Consell Comarcal del Maresme avisarà el consistori amb una antelació mínima de 15 dies naturals.

Deixa un comentari