Publicat el 21/07/2016

Un gest tan senzill i aparentment innocu com llençar una tovalloleta humida al vàter pot acabar provocant un greu problema en el sistema de sanejament. Tot i que moltes són biodegradables i alguns fabricants indiquen que es poden llençar pel vàter, les tovalloletes humides causen embussos a les canonades, arriben intactes a les depuradores i, en conseqüència, generen grans sobrecostos en el sanejamanet públic. 

“STOP WC: El vàter no és una paperera” és el lema de la campanya que l’Ajuntament de Badalona promou des d’aquest mes de juliol per sensibilitzar la ciutadania sobre els efectes negatius de llençar aquestes tovalloletes a la xarxa de clavegueram. La presentació de la campanya es va fer a la Depuradora del Besòs i va anar a càrrec del segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas.

Un problema afegit és que quan plou es produeixen abocaments al mar, de l’aigua de pluja barrejada amb la residual, pels sobreeixidors del propi sistema de sanejament. Això provoca mala qualitat de l’aigua de mar en els dies posteriors a la pluja. Encara que la qualitat microbiològica de l’aigua es recuperi, el seu aspecte no acompanya al bany a causa de la presència de tovallotetes esfilagarsades que serveixen de punt d’acumulació d’altre tipus de residus. També es produeixen impactes negatius sobre les comunitats submarines per l’acumulació d’aquest tipus de restes sobre els fons marins. En el cas de Badalona, a més, la flota artesanal de pesca pateix un efecte negatiu molt gran, ja que hi ha dies que les seves xarxes queden plenes d’aquests tipus de material, quedant inservibles, amb el conseqüent impacte econòmic.

En els darrers anys ha augmentat molt el consum de les tovalloletes humides. Aquestes en principi només es feien servir per a la higiene dels nadons, però després s’ha anat estenent a usos relacionats amb la higiene adulta: desmaquillar, refrescar, netejar, fins arribar a la higiene íntima amb l’aparició del paper de vàter humit. Fins i tot, algunes marques ara fabriquen tovalloletes per la pròpia neteja de la llar: mobles, cuines, vidres, electrodomèstics, inodor, etc.

Les tovalloletes per a la neteja en general porten el pictograma informant que s’han de llençar a la paperera, però les que es consideren paper higiènic humit s’informa en els paquets que es poden llençar per l’WC, alguns minimitzen la quantitat a una, dues o tres tovalloletes per descàrrega de l’inodor i especifiquen que són un producte biodegradable.

Amb el missatge que “les tovalloletes humides no es llencen al vàter”, la campanya vol posar de manifest que aquest productes s’han convertit en un residu molt perillós ja que, a diferència del paper de vàter que es desfà, el temps de degradació de les tovalloletes humides és molt llarg. Provoquen grans embussos en el sistema de sanejament, tant a la part pública com a la privada, mal funcionament de les depuradores i contaminació del medi natural. Les tovalloletes humides llençades pel vàter es converteixen pel camí en una massa compacta que arrossega altres residus i que genera taps que fan malbé les instal·lacions. 

Sobrecost econòmic
L’ACA ha calculat que, com a mitjana per a una ciutat de 200.000 habitants, la mala gestió de les tovalloletes humides i teixits similars genera “un sobrecost anual en el sistema de sanejament d´uns 150.000 euros”.
En el mateix sentit, les dades presentades al Congreso Nacional de Medio Ambiente (Conama-2012) per l’Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) indiquen que la gestió inadequada de residus de tovalloletes humides i altres productes similars provoca un increment del 18% en el cost de manteniment dels sistemes de sanejament.

L’Ajuntament demana la col·laboració de les empreses fabricants
La campanya té una doble vessant ja que per una banda promou hàbits responsables entre la ciutadania i per una altra també es vol conscienciar els fabricants i distribuïdors de paper higiènic humit per tal d’evitar les conseqüències negatives que tenen aquest tipus de producte sobre el sistema de sanejament i sobre el medi natural.

El segon tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha enviat cartes als fabricants i comercialitzadors de tovalloletes per demanar que als paquets s’informi de manera ben visible que no es poden llençar pel vàter. L’Ajuntament no posa en dubte que es tracti d’un producte biodegradable però incideix en el fet que les tovalloletes no es desintegren tan ràpidament com ho fa el paper higiènic tradicional i que comporten problemes molt greus en el sistema de sanejament. Es detalla que en el cas de Badalona un problema afegit en els dies posteriors a la pluja és la presència de tovalloletes a l’aigua de mar. També es posa de manifest que es produeixen impactes negatius sobre les comunitats submarines per l’acumulació de restes en el fons marí i que els pescadors també pateixen les conseqüències quan les seves xarxes queden plenes d’aquest tipus de material i inservibles.

En la mateixa línia, el regidor s’ha adreçat a l’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios per informar sobre el greu problema ambiental que pateix Badalona a causa de la presència de tovalloletes humides en el sistema de sanejament. En la seva carta, el regidor demana que es reguli la comercialització d’aquest tipus de producte i proposa que als envasos s’informi sobre el seu impacte ambiental. Concretament, la proposta que s’ha traslladat a aquesta agència és que els productes portin inscrit que no es poden llençar pel vàter i el temps de biodegradabilitat amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania.

La depuradora del Besòs 
La presentació de la campanya s’ha fet precisament en un dels llocs on aquest problema és ben visible, la planta de sanejament d’aigües residuals i pluvials del Besòs, una de les depuradores cobertes integrades al teixit urbà més grans del món i la de més capacitat de processament de Catalunya. Aquesta depuradora dóna servei a més de la meitat de la població de l´àrea metropolitana de Barcelona ja que saneja les aigües residuals del tram final de la conca del Besòs. Concretament, tracta les aigües de les poblacions de Badalona, Barcelona (65%), Montgat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Tiana, així com d´una petita part del municipi de Montcada i Reixac.

Deixa un comentari