Publicat el 13/09/2016

L’Ajuntament de Badalona ha obert aquesta setmana el termini de sol·licitud de subvencions de pública concurrència 2016. Es tracta d’una convocatòria unificada de totes les subvencions que estarà oberta fins al 7 d’octubre. Els darrers anys cada subvenció tenia un termini diferent. La situació canvia en aquesta convocatòria ja que només hi haurà un termini únic per a totes les subvencions millorant així la gestió i la transparència.

Aquestes ajudes estan destinades, d’una banda, a entitats que duguin a terme durant l’any 2016 actuacions o programes realitzats sense afany de lucre, considerats d’interès social i que complementin la competència municipal. Per un altre cantó també van destinades a diversos col·lectius, com són les famílies monoparentals, persones vídues en situació de risc d’exclusió social i propietaris d’habitatges buits cedits a l’Oficina Local d’Habitatge Local de Badalona per a lloguer social.

Les actuacions o programes portades a terme per entitats que demanin la subvenció podran ser de caràcter social, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal, de cooperació al desenvolupament, foment de la igualtat i de convivència. Aquestes actuacions i programes s’hauran d’ajustar als requisits i criteris establerts pels serveis municipals que impulsen les diferents temàtiques susceptibles de ser subvencionades. A més, totes les subvencions tindran les mateixes bases i cada àmbit de subvenció es determinarà en un annex específic.

Subvencions recuperades
Altres novetats de la convocatòria unitària de subvencions és que es recuperen subvencions que s’havien deixat de prestar. Per exemple es recuperen les subvencions a entitats de solidaritat que realitzen tasques de cooperació al desenvolupament. També es crea una línia de subvencions per a entitats de dones que treballin en l’enfortiment i la seva incidència social i política des d’una perspectiva feminista.

Així mateix es potencia una subvenció per enfortir el petit comerç i, per últim, es crea una subvenció per a aquells propietaris que disposin el seu pis per a lloguer social a l’Oficina Local d’Habitatge.

La presentació de sol·licituds per accedir a una subvenció és gratuïta i es realitzarà presencialment als següents serveis municipals:

· Servei d’Atenció al Ciutadà (Edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya, 9-12)

· Oficines Municipals de Districte

L’enllaç per aconseguir tota la informació és el següent:

https://seu.badalona.cat/portalWeb/badalona.portal_nfpb=true&_pageLabel=detall_tramit&dCollectionID=1682#wlp_detall_tramit

 

 

Deixa un comentari