Publicat el 26/03/2021

Aquelles parcel·les que no tinguin el tancament o no sigui l’adequat hauran de construir una tanca de separació entre el carrer o la zona verda pública durant aquest any 2021

L’Ajuntament ha iniciat una campanya per informar a totes les persones propietàries de solars i parcel·les sense edificar situades en sòl urbà l’obligació que tenen de fer els tancaments adequats per garantir la separació entre l’espai públic i el privat.
Al llarg dels propers mesos s’enviarà un avís als propietaris i propietàries recordant-los l’obligatorietat de fer el tancament, tal i com estableix l’article 99 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Alella, en vigor des del 5 de desembre de 2014.
Aquelles parcel·les que no tinguin el tancament o no sigui l’adequat hauran de construir una tanca de separació entre el carrer o la zona verda pública durant aquest any 2021.
L’Ajuntament verificarà, a partir de l’any 2022, que s’han realitzat els tancaments requerits i, en cas de que no s’hagi complert amb aquesta obligació, es procedirà a l’establiment de les sancions corresponents.  L’Ajuntament recorda també que, d’acord amb l’art 141.5 del POUM totes les edificacions i solars han d’estar en un estat que garanteixi la seva seguretat, salubritat i agençament públic.
Aquests requeriments de tancament de les propietats sense edificar no afecta les parcel·les situades en sòl no urbanitzable.

Deixa un comentari