Publicat el 22/07/2014

Pel que fa a la C-51, ja fa cinc anys que van ser expropiats els terrenys d’unes 700 finques d’uns 345 propietaris dels municipis de Valls, Puigpelat, Alió, Vila-rodona, Rodonyà, Albinyana i la Bisbal del Penedès. Les indemnitzacions es van acordar dos anys després, però encara resten pendents de pagament a la pràctica totalitat dels pagesos afectats.
D’altra banda, el procediment de les expropiacions de la C-31 per al tram La Tallada d’Empordà-Torroella de Fluvià va començar l’any 2008. Es van signar els mutus acords durant els dos anys següents i la carretera es va posar en servei el 2010. A l’actualitat, més de la meitat dels afectats encara no han percebut les indemnitzacions.
Igualment rellevants són altres projectes que daten de la mateixa època, amb mutus acords tancats entre el 2008 i el 2011, com el de la variant de les Borges del Camp (C-242), el de la C-13 de la variant sud de Lleida o el també de la C-13 de Vilanova a Térmens. En total són més d’una dotzena de projectes oberts, la totalitat dels quals Unió de Pagesos estima que representen un deute en indemnitzacions per expropiacions de més de deu milions d’euros a la pagesia afectada.
Unió de Pagesos reclama a la Generalitat que continuï amb els pagaments i que s’aboni definitivament la totalitat del deute pendent de tots els projectes que encara queden oberts, ja que les obres fa anys que estan acabades, les vies resten obertes al trànsit i la pagesia té necessitats de finançament sobreafegides en no rebre el que li pertoca des de fa anys.
D’altra banda, el sindicat recorda que la llei preveu que amb aquest retard en l’abonament, la Generalitat està obligada a pagar els interessos de demora generats. Unió de Pagesos tramitarà les reclamacions individuals de cadascun dels seus representats.

Deixa un comentari