Publicat el 04/12/2020

El pla contempla també aspectes de l’activitat comercial relacionats amb aquestes dates

Dimecres 2 de desembre, el Govern de Catalunya va donar a conèixer el pla d’adaptació a la Covid-19 de l’activitat social en l’àmbit privat per a Nadal i cap d’any, d’acord amb les recomanacions del Procicat.
A nivell mundial, les autoritats sanitàries han alertat dels riscos de relaxar les mesures actuals. Concretament, l’últim informe tècnic del Centre Europeu per la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) preveu “que si els països que han implementat noves mesures de resposta a l’octubre o novembre aixequessin aquestes mesures el 21 de desembre i permetessin a la gent tornar-se a reunir amb més llibertat, hi hauria un augment posterior dels ingressos hospitalaris durant la primera setmana de gener de 2021”.
Per evitar aquest escenari, la Generalitat limita la vigència d’aquest pla estratègic entre els dies 24 de desembre de 2020 i 6 de gener de 2021, i justifica la “flexibilització” d’algunes mesures en benefici del “benestar emocional” de la població i per facilitar el retrobament i “el dol de les quasi 16.000 famílies que han estat afectades per la mort d’un familiar per la Covid-19”.

Flexibilització limitada
En general, el Govern recorda que l’activitat social s’haurà d’adequar a l’evolució de la pandèmia i per això proposa de mantenir, inicialment, el pla d’obertura progressiva de les activitats vigent des del passat 23 de novembre.
Aquest pla d’obertura progressiva es farà compatible, si no hi ha cap contratemps, amb “petites flexibilitzacions de les condicions de confinament nocturn, comerç i restauració els dies claus: 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener”.

‘Bombolles de Nadal’
Les trobades no podran excedir mai el nombre màxim de 10 persones.
Es recomana que no coincideixin persones procedents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents).
A més, s’aconsella que cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes.
Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla del Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc.
En general, es recomana que la “bombolla del Nadal” estigui formada per persones que ja tenen un contacte proper o freqüent, com poden ser pares, fills, germans o amics que visquin a prop del domicili.
Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

Pautes per a àpats i trobades
Es recomana extremar les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada, per garantir la seguretat de la gent gran, els malalts crònics i altres persones de risc. Això implica que tots els integrants de la bombolla del Nadal, redueixin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.
En el cas d’espais tancats, cal garantir sempre una bona ventilació durant la trobada (mantenir obertes les finestres), així com ventilar abans i després.
En les trobades, cal fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.
A taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret.
Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats, com ara cuines.
Cal evitar compartir estris.
Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i afavorir-ne la ventilació.
En cas de fumar, convé fer-ho a l’exterior.
És convenient limitar la durada dels àpats i les trobades.

Sortida de les residències
La Generalitat permetrà la sortida de les persones internes en centres geriàtrics i llars d’avis i àvies per assistir a trobades familiars, especialment els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, 5 i 6 de gener.
També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues, sempre que siguin inferiors a 3 setmanes.
Les persones que realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura durant els 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència.

Mobilitat territorial i retorn a domicili
Els àmbits de mobilitat territorial s’ajustaran als trams previstos en el pla d’obertura progressiva, vigent des del passat 23 de novembre.
En tot cas, es recomana que la mobilitat es minimitzi i mantingui en l’entorn proper.
Es permetrà el retorn al domicili familiar de les persones que es trobin fora de Catalunya per motius laborals o d’estudis.
En tot cas, caldrà complir amb les mesures establertes pel Govern espanyol pel que fa a la certificació de la prova PCR amb resultat negatiu en el cas d’arribada des de l’estranger.

Confinament nocturn
Amb caràcter general, es manté el toc de queda entre les 22h i les 6h.
Les nits de Nadal i cap d’any, el confinament nocturn s’iniciarà a les 1.30h.
Per a la nit de Reis, el confinament nocturn s’endarrerirà fins a les 23h.

Bars i restaurants
L’ocupació de la restauració s’ajustarà al percentatge vigent en cada tram, d’acord amb el pla d’obertura progressiva.
Amb caràcter general, el nombre màxim de comensals és de 4 persones per taula.
Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetran grups de fins a 6 persones per taula.
Les nits de Nadal i cap d’any es permetrà l’obertura al públic fins a la 1h.
Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment.
Es recomana reforçar la ventilació dels establiments.
Es recomana no posar la música gaire alta per evitar que la gent cridi i expulsi més aerosols.

Activitat comercial
Es recomana comprar prop del domicili i evitar els llocs amb molta afluència.
Cal planificar i avançar les compres per evitar aglomeracions.
S’aconsella que el temps de permanència a l’interior del local sigui curt.
Cal practicar la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços.
La nit de Reis, els establiments comercials podran obrir fins a les 22h.

 

 
 

Deixa un comentari