Publicat el 08/05/2019

Aquesta figura acompanyarà i facilitarà la gestió administrativa i el seguiment de l’alumnat d’FP Dual en petites i mitjanes empreses del Barcelonès Nord i el Baix Maresme

En el marc de la Alianza para la Formación Profesional Dual, la Fundació Bertelsmann i el Gremi d’Instal·ladors AEMIFESA han impulsat un projecte pilot que té com a objectiu ajudar a les pimes i micropimes en la gestió dels seus projectes d’FP Dual.
La iniciativa inclou, per primera vegada, la incorporació de la figura del Coordinador de tutors, que acompanyarà i facilitarà la gestió administrativa i el seguiment de l’alumnat en les empreses.
Aquest programa estarà vigent fins el juny del 2020, i ja compta amb la participació de 18 empreses d’AEMIFESA i de l’Institut La Pineda, de Badalona.
El projecte pilot ha determinat que el Coordinador de tutors actuï com a intermediari entre l’empresa, el centre de formació professional i l’estudiant. Entre les seves tasques, s’hi inclou la prospecció de les companyies i la seva validació mitjançant entrevistes, tot detallant les activitats que ha de dur a terme l’aprenent; l’entrevista amb el centre educatiu per fer una selecció prèvia dels candidats; l’elecció de l’aprenent conjuntament amb l’empresa i el centre; el seguiment setmanal amb l’empresa corresponent; el suport al tutor de l’empresa en l’avaluació trimestral de l’estudiant; la participació en la comissió anual de seguiment i, finalment, la decisió de la continuïtat de l’empresa com a entitat formadora.
Antoni Ruiz, director gerent d’AEMIFESA ha destacat que “la tasca del tutor compartit i l’equip humà del Gremi són vitals per l’èxit del projecte. Totes les empreses involucrades estan molt satisfetes amb aquesta iniciativa pionera i així ens ho están expressant”. A més, ha afegit que “també és rellevant per l’institut, ja que simplifica la feina a l’hora de cercar centres de treball per a cada alumne i, en el cas de les micro o petites empreses, la part administrativa es coordina d’una manera mes àgil, eficaç i efectiva de cara al seguiment durant tot l’any d’aprenentatge dels alumnes”.
D’altra banda, en Guillem Salvans, Sènior Project Manager de la Fundació Bertelsmann, ha insistit que “per a una micropime, implantar l’FP Dual és molt complicat ja que no tenen un departament de Recursos Humans o de Formació com a tal i, per tant, han de repartir-se les tasques administratives i de gestió del projecte entre els pocs treballadors que tenen. Amb aquesta iniciativa busquem impulsar la figura del Coordinador de tutors i poder-la extrapolar a altres empreses que es trobin en aquesta situació”.

En línia amb aquest projecte, recentment AEMIFESA ha acollit una jornada en la qual 18 alumnes d’FP Dual dels cicles d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques, i d’Instal·lacions de telecomunicacions de l’Institut La Pineda s’han entrevistat amb les empreses seleccionades per tal de fer un primer contacte i conèixer les inquietuds dels estudiants i les necessitats de les companyies.

Deixa un comentari