Publicat el 08/09/2021

L’objectiu d’aquesta Oficina Tècnica és minimitzar les pèrdues d’ocupació i activitat de les empreses afectades per la crisi d’aquest sector, especialment després de l’anunci del tancament de Nissan

Amb la posada en marxa de l’Oficina Tècnica de Suport al Sector de l’Automòbil, la Diputació de Barcelona fa un pas endavant en la transformació d’aquest sector a la província de Barcelona per aprofitar les oportunitats que s’obren en el context actual.
A més d’aquesta Oficina, la Diputació de Barcelona ja fa més d’un any que treballa, amb una dotació d’1,5 milions d’euros, en mesures d’acompanyament a les empreses i a les comarques amb major afectació, en col·laboració amb el món local i empresarial, amb l’objectiu de no perdre teixit industrial al territori

Des d’avui, la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels Consells Comarcals amb major especialització industrial en el sector de l’automoció una nova eina per fer front i donar resposta a la crisi que afronta aquest sector, que s’ha vist accentuada en els darrers anys i  especialment amb l’anunci del tancament de la multinacional Nissan. Aquest nou servei és l’Oficina Tècnica de Suport al Sector de l’Automòbil, que tindrà com a objectiu minimitzar les pèrdues d’ocupació i activitat de les empreses afectades per la crisi d’aquest sector.

Durant l’acte de presentació de la posada en marxa de la nova Oficina, que va tenir lloc ahir a Barcelona, la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor,  va assegurar que «per a tots nosaltres és molt important poder donar resposta a aquest sector en crisi que, en la nostra província, és motor i tractor. Una crisi que s’ha agreujat amb la pandèmia, com ha passat, òbviament, amb la majoria de sectors econòmics, però que ja portava en recessió des de fa temps amb el canvi de model d’indústria que ha d’afrontar».

La creació d’aquesta Oficina Tècnica, que donarà servei als Consells Comarcals de la província amb major especialització en l’àmbit de l’automoció, aporta innovació i una nova governança en la manera de treballar el món local en la transformació de tot un sector.
L’Oficina impulsarà el treball cooperatiu des de l’àmbit comarcal i intercomarcal, atès que l’activitat de les empreses que rebran suport depassen els límits municipals on s’hi ubiquen.
Les seves principals tasques seran oferir assessorament especialitzat i assistència tècnica als municipis i empreses afectades. Així, l’Oficina assessorarà els consells comarcals en l’anàlisi i diagnòstic del sector; identificarà els actors a tenir en compte en  el disseny, contingut i convocatòria de les taules de concertació i reunions de treball amb tots els agents del territori rellevants per al sector de l’automoció; formarà i donarà suport per tal de poder gestionar els projectes de reindustrialització i estarà al costat dels municipis  en la posada en marxa dels plans de recol·locació que s’hagin de realitzar.

A més, la nova Oficina liderada per Diputació de Barcelona ajudarà en els plans de creixement i diversificació, i també en les activitats de millora de la competitivitat, identificarà incentius i ajudes orientades al sector a tots els nivells d’administracions per aprofitar les oportunitats que s’obren en el context actual i capacitarà els equips tècnics per dotar-los de l’expertesa necessària en el sector i en processos de reindustrialització.
Està previst que aquest projecte tingui una durada de 16 mesos aproximadament.

Diagnosi de l’impacte real sobre el territori del tancament de Nissan

Cal recordar que en aquest sentit, la Diputació de Barcelona va presentar, ara fa un any, una diagnosi sobre l’impacte real del cessament de l’activitat de la multinacional Nissan al territori. L’estudi identifica 78 centres de treball de 69 empreses proveïdores que es veuran afectades pel tancament i que estan repartides en 37 municipis de la província. Els més afectats són Barcelona i Rubí; mentre que, per comarques, els proveïdors afectats es troben al Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. En total, el tancament posa en risc més de 4.000 llocs de treball directes i 10.000 d’indirectes en empreses proveïdores a la província de Barcelona.

Fruit d’aquest estudi, la Diputació de Barcelona va posar en marxa mesures d’acompanyament, dotades amb 1,5 milions d’euros, a les empreses i a les comarques afectades, en col·laboració amb el món local i empresarial, amb l’objectiu de no perdre teixit industrial al territori.

La Diputació de Barcelona, preocupada per l’impacte de l’aturada dels proveïdors de Nissan i en tota la cadena de valor del sector de l’automoció a la província de Barcelona, va endegar aquest diagnòstic per articular mesures de suport en col·laboració amb els municipis on operen les empreses afectades. D’aquesta manera, s’ha pogut conèixer la magnitud de les conseqüències tant per eventuals tancaments d’empreses com per reestructuracions laborals amb la pèrdua de llocs de treball de qualitat resultant en els diferents municipis afectats.

Col·laboració institucional

La Diputació de Barcelona col·labora activament amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Una col·laboració i «unes trobades que – segons la diputada Eva Menor – son mostra que des de les administracions públiques prenem part i partit davant del futur del sector. Hem pogut situar el món local i les empreses de la província, al costat del Govern estatal, fet que constata el nostre compromís i el compromís del Ministeri, a qui hem traslladat, en tot moment, tota la informació disponible i qui s’ha compromès també a crear i mantenir ocupació, ajudant les empreses que ho necessitin a créixer i reinventar-se».

Finalment, la diputada ha afirmat que «portem anys perseguint la creació de nova ocupació en la indústria. Estem compromesos amb la indústria. Sabem que és un sector econòmic amb ocupacions que tenen millors remuneracions, millors qualificacions professionals i millor estabilitat temporal. Per tant, mantenir empreses i llocs de treball industrials és prioritat, també, per a les entitats locals»

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8 “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”. Els disset ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Redacció
Imatge i Font: Diputació de Barcelona

Deixa un comentari