Publicat el 08/04/2021

La Diputació de Barcelona ha aprovat, a través de la seva Oficina del Pla Jove, una línia d’ajuts destinada a donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona

Aquest programa d’ajuts forma part de les concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, del Catàleg 2021 del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El fons ascendeix a un import de 1.656.416,33€ destinat a les polítiques de joventut i per a l’impuls de l’emancipació i l’autonomia juvenils.
Concretament a la comarca del Maresme, entre aportacions als ajuntaments i al consell comarcal, s’han destinat 190.745,69€.
L’objectiu del fons és reforçar els recursos humans dedicats a promoure polítiques de joventut facilitant la realització de les accions recollides en els plans locals i comarcals de joventut. Paral·lelament fer front a les noves necessitats sorgides, arran de la pandèmia, en l’àmbit de la població jove potenciant polítiques innovadores per a la joventut.

En són destinataris els 262 ajuntaments de més de 300 habitants i els 11 consells comarcals de la província de Barcelona.
Els criteris per determinar les aportacions a cada ajuntament són de 2.500€ corresponent al criteri d’equitat territorial, i un import variable proporcional a la població jove empadronada d’entre 16 i 29 anys, amb un topall màxim de 25.000€ per ajuntament.
Pel que fa als consells comarcals els ajuts són de 8.000€ corresponent al criteri d’equitat territorial, i un import variable proporcional al nombre de municipis de fins a 300 habitants existents a la comarca.
El Fons permet rebre per avançat l’import atorgat, prèvia acceptació expressa per part de l’ens local.
Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 “Educació de qualitat”, número 8 “Treball digne i creixement econòmic” i el número 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”.
Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Imatge Diputació de Barcelona: Lakov Filimonov / shutterstock.com

Deixa un comentari