Publicat el 26/04/2021

La Diputació destina prop de 5 milions d’euros a les entitats locals de la província per reactivar l’esport. Aquest recurs econòmic s’invertirà en dinamització d’activitats, serveis i equipaments esportius

La Diputació de Barcelona ha aprovat un programa d’ajuts econòmics, dotat amb prop de 5 milions d’euros
(4.980.980 €), per col·laborar amb les entitats locals de la província de Barcelona en la dinamització de l’activitat física i la millora dels serveis i equipaments esportius municipals, en un context en què es fa necessari reduir l’impacte de la COVID-19, salvaguardant el sistema esportiu local. En concret, per a la comarca del Maresme l’ajut és de 529.873 euros.
Aquest programa d’ajuts, que té com a beneficiaris els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades, consisteix en la concessió de tres fons de prestació inclosos en l’oferta del Catàleg 2021 que la corporació posa a disposició dels ens locals, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (https://www.diba.cat/es/web/plaxgl/presentacio).

L’import total del recurs econòmic concedit, prop de 5 milions d’euros, és la suma dels tres fons de prestació, que són aquests:
“Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, dotat amb 1.577.190 €
“Digitalització i condicionament d’equipaments esportius”, amb 840.000 €
“Reactivació de serveis als equipaments esportius”, amb 2.563.790€.
El repartiment dels fons per ens locals és la suma d’un import basic més un import poblacional.

El disseny d’aquest ajuts està relacionat directament amb els objectius estratègics de la Diputació en l’àmbit d’Esports: garantir el dret universal de l’esport per a tothom, amb equitat i afavorint la inclusió social; consolidar la dotació de la Xarxa d’Equipaments Esportius Locals (XEEL), vetllant per la  sostenibilitat i qualitat de servei, i salvaguardar el sistema esportiu de la província col·laborant amb els agents esportius per innovar i crear valor públic.

Dinamització de l’activitat física i l’esport local
La Diputació dona suport econòmic a l’oferta d’activitats fisicoesportives impulsades per ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, que tinguin per objecte facilitar l’accés de la ciutadania a l’esport mitjançant programes esportius continuats o esdeveniments puntuals.
D’aquest fons de prestació són beneficiaris 325 ens locals, amb una quantia atorgada total d’1.577.190 €.
A la comarca del Maresme li corresponen 179.596 €.

Digitalització i condicionament d’equipaments esportius
S’aporta aquest recurs a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades amb equipaments esportius, per a la dotació de dispositius i equips informàtics, així com de llicències de programes per impulsar la digitalització de la gestió i guanyar eficiència. L’ajut econòmic també servirà per a l’adquisició de material inventariable que millori la seguretat i el funcionament dels equipaments, i especialment per garantir les condicions sanitàries de prevenció davant la COVID-19.
D’aquest fons de prestació són beneficiaris 314 ens locals, amb una quantia atorgada total de 840.000€.
A la comarca del Maresme li corresponen 84.749 €.

Reactivació de serveis als equipaments esportius
Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades titulars d’equipaments esportius són també els destinataris d’aquest ajut, que servirà per al finançament de despeses corrents, per tal de reduir l’impacte de la COVID-19, salvaguardar el sistema esportiu i contribuir a la reactivació econòmica.
D’aquest fons de prestació són beneficiaris 314 ens locals, amb una quantia atorgada total de 2.563.790 €.
A la comarca del Maresme li corresponen 265.527 €.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 “Reducció de les desigualtats” i ODS 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els disset ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030.
La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Deixa un comentari