Publicat el 15/10/2020

Aquesta col·lecció es troba a l’Arxiu Municipal d’Argentona

La col·lecció, conservada a l’Arxiu Municipal d’Argentona, i que també forma part de l’Arxiu de Complement de l’Arxiu Comarcal del Maresme, correspon a dos volums de capbreus i gairebé 100 pergamins, amb un abast cronològic entre 1230 i 1626, provinents del senyoriu dels Desbosch, senyors de Vilassar i Burriac.

Aquests pergamins i els dos volums de capbreus van ser adquirits fa anys per l’Ajuntament d’Argentona i conformen un dels fons nobiliaris més important del país, que actualment es troba repartit entre l’arxiu del Castell dels Senyors de Barberà a Vilassar de Dalt, el fons del Marquesat dels Moja a la Biblioteca de Catalunya.
Ara, les descripcions i les digitalitzacions de tota la documentació custodiada a Argentona ja són consultables a “Arxius en linia”, en virtut dels acords presos entre l’Ajuntament d’Argentona, propietari d’aquesta notable col·lecció, i l’Arxiu Comarcal del Maresme.

El passat feudal de la baronia de Vilassar–Burriac, mentre romangué sota el control de la saga dels Desbosch, es veu reflectit pels diversos tipus de documents que podem consultar. Entre d’altres: confessions, vendes, plets, capítols matrimonials, establiments, emfiteusis, homenatges, confirmacions, demandes, capbreus, etc. Cal destacar-ne, precisament, els dos darrers documents amb més de 1.100 imatges disponibles. Un capbreu dels segles XVI-XVII i un trasllat de capbreu del segle XIX, ambdós amb declaracions fetes pels vassalls del senyoriu Desbosch en relació als seus béns i les seves càrregues.

Més información:
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/maresme/detall/La-colleccio-de-pergamins-i-els-dos-volums-de-capbreus-del-senyoriu-Desbosch-totalment-digitalitzada-i-en-linia?s=09

Deixa un comentari