Publicat el 18/03/2021

La “Som Hackathon” se celebrarà els propers 16, 17 i 18 d’abril i les inscripcions ja estan obertes

El TecnoCampus, l’Ajuntament de Mataró i la cooperativa Som Mobilitat organitzen els dies 16, 17 i 18 d’abril una nova edició –la cinquena- de la “Som Hackathon”, centrada en aquesta ocasió en la construcció de solucions tecnològiques per al consum local i responsable.
En aquesta edició, actuen com a patrocinadors dues empreses del parc (Everis, Intowin) i la cooperativa FemProcomuns. La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i s’adreça a estudiants universitaris i de centres de secundària.
Donada la situació de pandèmia, l’edició d’aquest any serà 100 % online. Les inscripcions a l’esdeveniment ja estan obertes: https://somhackathon.tecnocampus.cat/ 

La pandèmia de la COVID-19 ha alterat molts dels nostres hàbits.  Les mesures extraordinàries adoptades per controlar la COVID-19 han paralitzat bona part de l’economia i de la interacció social i  han posat de manifest el caràcter essencial de determinats serveis bàsics, però també la gran dependència que el nostre model de producció i consum té del transport de mercaderies i les grans plataformes de distribució, i l’impacte negatiu que això té sobre el medi ambient.
Aquestes mesures estan tenint greus efectes socials i econòmics, com ara la desaparició de teixit productiu, la destrucció d’ocupació i l’augment de la vulnerabilitat social d’amplis sectors de la població. Aquests efectes són especialment severs en sectors altament dependents de la interacció social o de la mobilitat, com ara el turisme, la restauració, la cultura o el comerç, i afecta de forma especial les petites i mitjanes empreses.
Hem vist  com és una ciutat sense activitat comercial de proximitat, buida, avorrida i deshumanitzada. I és que el comerç, a més de funcionar com a motor de les economies locals -tant pel seu dinamisme com per l’ocupació que genera- també actua com a espai de dinamització i interacció ciutadana, i contribueix a la cohesió social del municipi.

Què és el consum local i responsable?
El consum local i responsable significa  la realització de compres més racionals i equilibrades i optar per béns i serveis socialment útils i ambientalment respectuosos. Com a persones que consumim, les nostres decisions de compra i/o disminució del què consumim són cabdals a l’hora de garantir un desenvolupament sostenible i compromès amb la societat.
Alguns dels principis del consum responsable són la proximitat, la cura de les persones, el bon viure, l’alimentació agroecològica, la producció sostenible, el comerç just, la prevenció de residus i el foment de l’economia social i solidària. Així, el consum no és només una acció individual, sinó una eina de canvi  per aconseguir una economia més equitativa que repercuteixi en el propi municipi, amb un menor impacte ambiental i una comunitat més rica i dinàmica.

Alguns dels àmbits clau del repte són:
– L’impacte de la digitalització en els hàbits i pràctiques de consum s’ha convertit en una realitat i un repte per a les ciutats. En aquest sentit, les noves tecnologies poden tenir un paper fonamental a l’hora de promoure models i pràctiques de consum local i responsable.
– Digitalització del comerç local: la transformació digital del comerç urbà per adaptar-se a l’economia global i als nous hàbits de consum.
– Re-significació dels productes de proximitat: la crisi provocada pel coronavirus ha fet augmentar la demanda de productes ecològics i de proximitat.
– Reducció de l’impacte de la distribució de mercaderies: l’increment del transport i distribució de mercaderies provoca problemes de contaminació, circulació, precarització laboral, etcètera. Agregar la càrrega, distribuir en proximitat amb mitjans no contaminants i reduir embalatges són solucions possibles.
– Avenç cap a la sobirania alimentària: garantir a tothom l’accés a aliments sans i produïts amb mètodes sostenibles.
– Transició cap a la circularitat: reducció, recuperació, reparació, pagar per ús i no per tenir en propietat, ecodisseny de productes i serveis, aprofitament de residus com a recursos.
– Reducció del malbaratament alimentari: es malbarata menjar al llarg de tota la cadena dels aliments (producció, indústria, transport, comerç i consum) i cal trobar solucions per evitar-ho.
– Accés a informació per al consum conscient: fer disponible la informació sobre els productes, incloent la traçabilitat (de producció i distribució), les seves propietats i vida útil o el seu impacte ambiental i social.
– El consum col·laboratiu i el consum cooperatiu: apostar per nous models d’intercanvi (ús compartit, permuta, lloguer d’objectes i serveis, etc.) on l’accés prima per davant de la propietat. Associar-se amb altres usuàries per obtenir béns i serveis en les millors condicions i garantint la responsabilitat social.

Com ho pots fer possible? Tota la informació està disponible a la web:  www.somhackathon.tecnocampus.cat

 

Deixa un comentari