Publicat el 05/11/2019

L’acció s’engloba dins del recent programa MEDUSA que té per objectiu desenvolupar i promoure el turisme d’aventura com un nínxol sostenible al mercat turístic

La Cambra de Barcelona posa en marxa el projecte MEDUSA de “Desenvolupament i Promoció del Turisme d’Aventura Sostenible al Mediterrani”, amb l’objectiu d’abordar els reptes turístics mitjançant intervencions transfrontereres adreçades a la regió per desenvolupar i promoure el turisme d’aventura com un nínxol sostenible al mercat turístic. Aquest ofereix l’oportunitat de revelar destinacions menys conegudes i atraure turistes durant tot l’any, tal i com demostren dades com la de l’Informe sobre Turisme d’Aventura elaborat per la Organització Mundial del Turisme, que considera que el 65,6% del total dels costos del viatge es queda al territori en benefici de les comunitats i economies locals.

En concret, el projecte llençarà un concurs amb el nom de Mediterranean Adventure Treasures Competition, que atorgarà fins a tres subvencions de 50.000 euros per a empreses del sector turístic de Catalunya.
Aquestes subvencions serviran per assistir a fires internacionals, per millorar la comunicació i el màrqueting de les empreses
, l’adquisició de nou equipament tècnic, la inversió per a l’obtenció d’una certificació rellevant (com ara la ISO), la cobertura de serveis legals, entre d’altres.Tanmateix, les empreses guanyadores podran intercanviar bones pràctiques i establir contactes amb agències de viatges i operadors turístics d’altres indrets.
Cal afegir que el jurat del certamen valorarà especialment aquelles iniciatives d’associacions, ajuntaments i pimes que involucrin a dones i a joves en el desenvolupament de les seves activitats.
Catalunya té potencial per esdevenir un espai turístic de primer ordre, i donat els seus estrets vincles amb la Mediterrània, el projecte MEDUSA té el potencial de convertir-se en una eina de gran utilitat per a les empreses del sector turístic català. Mitjançant activitats de capacitació i el desenvolupament de rutes i itineraris transfronterers en forma de productes de turisme d’aventura nous i/o millorats, el projecte incentivarà fortament la conservació de la natura i crearà llocs de treball i ingressos per a les comunitats locals.
Amb tot això cal afegir que segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, el sector del turisme ha estat el sector econòmic de major creixement al llarg de les darreres dècades a Catalunya o també ha estat el sector més resistent davant els períodes de crisi econòmica.

El conjunt d’accions del projecte tenen previst finalitzar-se l’any 2022, en un context d’una Catalunya que compti amb un sector turístic més diversificat en temps i espai, de manera que l’ocupació esdevingui més estable durant tot l’any, que les zones que actualment pateixen més pressió turística s’hagin normalitzat i que els nombrosos actius turístics que té el país al llarg del seu territori siguin encara més coneguts a escala internacional.
El projecte MEDUSA té un pressupost global de 3,3 milions d’euros i és cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transfronterera “Mediterranean Sea Basin” de l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI CBC MED), que contribueix en 2,9 milions d’euros, un 90% del total del pressupost.

La Cambra liderarà el projecte i col·laborarà estretament amb les entitats sòcies d’Itàlia (Regione Puglia), Tunísia (WWF North Africa), Jordània (Jordan Inbound Tour Operators Association i la Royal Society for the Conservation of Nature), el Líban (René Moawad Foundation) i amb l’Associació de Cambres de Comerç del Mediterrani (ASCAME), amb l’objectiu de desenvolupar un model competitiu i sostenible de turisme d’aventura a la Mediterrània.

Per obtenir més informació sobre el projecte, visiteu: http://www.enicbcmed.eu/projects/medusa

 

Deixa un comentari