Publicat el 12/09/2018

Convocatòria oberta a tothom a partir dels 15 anys. L’artista que guanyi el primer premi obtindrà 1.500 euros i la possibilitat d’exposar la seva obra en solitari a la sala d’exposicions

Els millors pintors i escultors tenen una cita a Sant Andreu de Llavaneres. Arriba la quarta edició del concurs de Pintura i Escultura, una aposta bianual de la Regidoria de Cultura per tal de promoure aquestes disciplines artístiques.
Bases:
Cada participant podrà presentar una sola obra, de temàtica, suport i material lliures. Les obres es presentaran damunt un suport rígid per poder ser penjades i, si requereixen marc, aquest serà lliure.
Les dimensions;  Pintura: 1,2 x 1,2 m (dimensions màximes) Escultura: 170 x 60 x 60 cm (dimensions màximes).
La inscripció és gratuïta, però Caldrà presentar la butlleta d’inscripció emplenada en lliurar l’obra. També es podrà omplir en el mateix Museu.
Butlleta d’inscripció: http://ajllavaneres.cat/ARXIUS/ANY2018/CULTURA/Butlleta_rebut_d_inscripcio_2018.pdf

Les obres s’han de presentar al Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres. Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt). De dimecres a divendres: de 17 a 20 h. – Dissabtes d’11 a 14 i de 17 a 20 h. Diumenges i festius d’11 a 14 h.

Admissió d’obres: del dissabte 3 de novembre al diumenge 18 de novembre. En dipositar l’obra, es donarà el rebut corresponent.

El veredicte del Jurat es donarà a conèixer el divendres 30 de novembre a les 19 h, en el Museu Arxiu.

Premis: Hi haurà un primer premi dotat amb mil cinc-cents euros i també dues mencions honorífiques.
Al primer premi se li aplicarà la retenció d’IRPF prevista per llei. L’obra guanyadora quedarà en propietat del Museu Arxiu.
Durant el 2019 es farà una exposició col·lectiva amb obres dels tres artistes premiats. A més, l’autor de l’obra guanyadora tindrà dret a una exposició individual durant el 2020 a la sala d’exposicions del Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres.
Segons el criteri del jurat, es farà una selecció d’obres que, juntament amb les premiades, s’exposaran en el museu des del 30 de novembre fins al 5 de gener de 2019.
Prèviament es publicarà al web municipal els artistes seleccionats.

Recollida de les obres: Les obres no seleccionades s’hauran de recollir en el mateix Museu de l’1 al 16 de desembre de 2018, en els horaris anteriorment esmentats. Les obres exposades s’hauran de recollir del 9 al 20 de gener de 2019. Per recollir-les caldrà presentar el rebut del dipòsit de l’obra. L’Organització podrà disposar lliurement de les obres no retirades en els terminis assenyalats.
Condicions L’Organització vetllarà pel bon estat de les obres, però declina tota responsabilitat per qualsevol perjudici aliè a la seva voluntat que es pugui produir durant el transport, dipòsit o exposició.
La presentació de l’obra significa l’acceptació d’aquestes bases per part del participant. El seu incompliment suposarà la no acceptació de l’obra.

Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres . Carretera de Sant Vicenç, 14 (Can Caralt). Sant Andreu de Llavaneres Tel. 937.929.282
c/e. museuarxiu@ajllavaneres.cat  –  www.ajllavaneres.cat/museu

 

Deixa un comentari