Publicat el 05/10/2019

La nova biblioteca d’Arenys de Mar fa un nou pas per ser una realitat a l’antic convent de les Clarisses. S’ha publicat la convocatòria pel concurs de projectes per a la redacció del projecte de rehabilitació de Les Clarisses. Aquest procés es farà amb la intervenció d’un jurat que participarà en la selecció de la proposta guanyadora

L’objecte d’aquest concurs és la selecció del projecte de rehabilitació de l’antic convent per al seu ús com a biblioteca, amb la posterior contractació del servei de redacció del projecte, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, amb la persona guanyadora del concurs.

El concurs es desenvoluparà en dues fases, amb intervenció de jurat. El jurat estarà integrat per persones físiques independents de les participants i adoptarà les seves decisions o dictàmens de manera imparcial, sobre la base de la documentació i dels estudis tècnics aportats a les propostes, atenent únicament als criteris establerts a les bases publicades.

El procés preveu que hi hagi cinc finalistes i que un del projectes sigui el guanyador. També, si s’escau, es preveu l’encàrrec de la redacció. El total de la estimat d’aquest procés és de 145.000 euros.

Deixa un comentari