Publicat el 27/10/2020

Davant el context sanitari, es prendran diverses mesures de seguretat en l’accés a les instal·lacions dels cementiris d’Argentona

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el Cementiri Municipal i el de la Vall de Clarà obriran:  De 8 del matí a 7 de la tarda, des del dissabte 24 d’octubre al dilluns 2 de novembre, ambdós dies inclosos.
S’exceptuen de la restricció de mobilitat per la visita als cementiris, d’aplicació a partir d’aquest divendres  i dins la mateixa comarca,  els dies 31 d’octubre i 1 de novembre.

Mesures i recomanacions de prevenció i seguretat sanitària:
Cal aplicar un control de l’aforament en els cementiris de manera que l’ocupació respecti sempre el màxim d’una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.
Cal establir entrades i sortides diferenciades sempre que sigui possible i establir recorreguts de manera que les persones no es trobin en sentits oposats, respectant sempre la distància interpersonal d’1,5 m. Per indicar-ho, es poden utilitzar marques a terra, senyalització, tanques, cinta d’abalisament, etc., i cal disposar d’agents de control de les mesures adoptades.
És obligatori l’ús de mascareta en tot moment excepte per a persones que n’estiguin exemptes per motius de salut. Els infants menors de 6 anys també n’estan exempts. Cal evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca amb les mans.
Cal adoptar mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d’ús de les instal·lacions i al nombre d’usuaris. En les tasques de neteja i desinfecció es farà especial atenció a les zones i espais d’ús comú i a les superfícies, materials i equipaments de contacte més freqüents.
Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convivents. Per fer-ho, es recomana l’ús de desinfectant hidroalcohòlic abans i després de l’ofrena.
Els cementiris hauran de disposar de papereres, si és possible amb pedal i tapa, per dipositar-hi residus, en una distribució adequada per tal que les persones no hagin de tornar mai enrere en el seu recorregut.
Es posarà a disposició del públic dispensadors de gel hidroalcohòlic o desinfectants viricides, en llocs accessibles i visibles.
Les persones hauran d’entrar d’una en una als lavabos, excepte aquelles persones que requereixin assistència, que podran fer-ho amb un acompanyant. Caldrà reforçar la neteja i desinfecció dels serveis.
En els cementiris grans cal establir un aforament màxim de 2.000 persones alhora o bé establir sectors de com a màxim 2.000 persones, de forma impermeable, o sigui que no puguin barrejar-se les persones de diferents sectors.
No es pot menjar ni beure als cementiris.
Es recomana als usuaris limitar el temps d’estada al cementiri i també limitar l’ús de bancs i seients que hi pugui haver.
Es recomana ampliar els horaris d’obertura sempre que sigui possible per distribuir l’afluència.
En el cas d’utilitzar les escales mòbils per accedir als nínxols, les persones que les facin servir s’hauran de posar gel hidroalcohòlic abans i després d’utilitzar-les.
Totes aquestes mesures són especialment importants en els municipis on s’apliquen mesures especials per a la contenció del contagi per la COVID-19.

 

Deixa un comentari