Participa a la nostra enquesta

Creus que la normativa del tabac hauria de ser més restrictiva?

(80% )
No (20% )

Guanyador del sorteig anterior