Participa a la nostra enquesta

Quines ponsèties t’agraden més, les vermelles o les blanques?

Vermelles (86.67% )
Blanques (13.33% )

Guanyador del sorteig anterior