Participa a la nostra enquesta

Què t’impedeix fer exercici de forma regular?

Falta de temps (37.14% )
Motivació (48.57% )
Problemes de salut (0% )
Altres (14.29% )

Guanyador del sorteig anterior