Publicat el 06/10/2016

Els grups d’ERC-Compromís per Teià i del Partit Demòcrata, al govern, i de Gent de Teià (GT), a l’oposició, van arribar a un acord en ocasió del ple municipal del passat 29 de setembre per estudiar i definir conjuntament el millor emplaçament per a la futura nau de la Brigada Municipal que ha d’unificar tots els espais i recursos de què actualment disposa.

L’acord és fruit de la negociació d’una moció presentada per part de GT per via d’urgència en què recordava el compromís adoptat pel ple de la corporació l’octubre de 2015 “d’encarregar el projecte executiu de la nova nau dels Serveis de Manteniment un cop s’hagi aprovat definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal”, com és el cas. A la vista d’aquell acord plenari i atès que el POUM ha esdevingut executiu després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat el passat 12 de setembre, els grups van establir de “crear un grup de treball específic” en el qual hi seran tots ells i els Serveis Tècnics “per tal d’acordar la millor ubicació a fi i efecte de poder-ne licitar el projecte executiu tan aviat com sigui possible”. L’acord també preveu convocar-ne la primera reunió durant la primera quinzena d’octubre.

Altres punts de la moció de GT establien “encarregar el projecte executiu abans d’acabar l’any” i demanava el compromís de l’equip de govern de “començar la licitació durant el primer trimestre de 2017” i de “començar-ne la construcció dins el segon semestre” de l’any.

L´elecció del Tei, en qüestió
En la mateixa sessió plenària i amb l’ànim d’acostar posicions, tots els grups van acordar deixar per a pròxima la Comissió Informativa una altra moció que GT havia presentat també per via d’urgència sobre la designació del Tei de Plata.
Segons GT, “en els darrers anys han estat els càrrecs electes de l’Ajuntament els responsables de fer la tria i escollir l’homenatjat, passant a dependre el Tei únicament de la decisió política del consistori i perdent el tipus d’elecció establert en els seus orígens”, quan se’n cuidava la Comissió Municipal de Cultura. En concret, GT sol·licita la creació d’un grup de treball per “replantejar l’actual format”, “recuperar-ne l’esperit original” i “adequar-lo als nous temps” donant veu, per exemple, a antics guardonats i a representants del teixit associatiu.

Deixa un comentari