Publicat el 21/05/2021

L’objectiu de l’Estudi ha estat analitzar la situació actual del parc, identificar les potencialitats i proposar alternatives, valorades econòmicament, per convertir aquest espai en un lloc estratègic dintre del municipi

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament del Masnou, l’estudi d’ordenació del Parc Caramar, un gran espai verd de més d’una hectàrea ubicat al barri de Masnou-Centre, que tot i no estar en mal estat de conservació, es troba infrautilitzat per la major part de la ciutadania.
Actualment el parc té una composició poc funcional, amb espais que no propicien ni l’estada ni el passeig, i també presenta problemes d’accessibilitat així com algunes mancances a nivell de vegetació i acabats dels paviments, tal com indicava el Pla director del verd urbà, redactat al 2019 pel Servei d’Equipaments i Espai Públic.

L’objectiu de l’Estudi ha estat analitzar la situació actual del parc, identificar les potencialitats i proposar alternatives, valorades econòmicament, per convertir aquest espai en un lloc estratègic dintre del municipi, on poder gaudir de la natura, es promogui l’estada, el passeig i els jocs, i articuli recorreguts de vianants que connectin de forma més accessible amb els carrers de l’entorn.
Les alternatives plantejades tenen uns costos d’inversió similars, valorades entre 1.600.000 i 1.775.000 euros, però proposen diferents solucions per accedir i recórrer al parc amb diferents fases d’actuació.
Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió en aquest espai verd.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 “Salut i benestar”, 9 “Indústria, innovació i infraestructures” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS

Deixa un comentari