Publicat el 29/06/2021

Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Teià, l’estudi de programació de de Cal Senyor Cinto, un edifici que recentment ha passat a ser de titularitat municipal, pel qual es volen estudiar les diferents actuacions i inversions que cal realitzar per convertir-lo en un nou equipament social que albergui el grup d’Escoltes i l’Esplai, així com altres espais per a les entitats del municipi.
L’objectiu del treball ha estat definir un programa funcional que respongui a les necessitats de l’Ajuntament així com l’estudi de diferents alternatives d’implantació valorades funcional i econòmicament. Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió.

D’acord amb l’estudi de programació realitzat, l’actual edifici presenta una manca d’espai per encabir tot el programa funcional que proposa l’Ajuntament, per la qual cosa planteja dues alternatives d’implantació on s’amplia l’edificació existent amb un nou volum. Cadascuna de les dues alternatives ofereix tres variants de menor a major grau d’intervenció, que es podrien considerar també com a fases d’obra.
El cost total de les inversions a realitzar d’acord amb les propostes presentades varia entre els 242.490 euros per l’alternativa de menor cost i 831.750 euros per la de major cost.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 10 “Reducció de les desigualtats” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Foto Diputació de Barcelona: Cal Senyor Cinto, a Teià

 

Deixa un comentari