Publicat el 18/03/2022

L’estudi realitzat ha analitzat la situació actual dels carrers del barri a partir d’identificar les mancances i potencialitats existents amb propostes d’actuacions

 

 

La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi de millores en la urbanització del barri de Santa Madrona del Masnou, un barri residencial situat al nord-est del municipi en el que es prioritza el trànsit rodat, amb voreres estretes i arbres de grans dimensions que dificulten l’accessibilitat dels vianants i provoquen problemes a la xarxa de serveis.

El treball, que ha estat lliurat a l’Ajuntament, s’ha realitzat d’acord amb les necessitats plantejades pel consistori de millorar la urbanització del conjunt dels carrers del barri per poder garantir un espai públic de més qualitat als seus habitants.

L’estudi realitzat ha analitzat la situació actual dels carrers del barri a partir d’identificar les mancances i potencialitats existents amb propostes d’actuacions que permetin prioritzar la mobilitat dels vianants amb la creació d’espais més accessibles segurs i atractius.

El treball ha plantejat una actuació repartida en quatre fases, donant prioritat a les millores en aquells carrers on s’hi concentren més problemàtiques. En el seu conjunt, les accions a realitzar recollides en l’estudi tenen un cost global estimat de 1.887.000 euros.
Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per a la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió en els carrers d’aquest barri.

Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 3 “Salut i benestar”, 5 “Igualtat de gènere” i 11 “Ciutats i comunitats sostenibles”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030.
La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Redacció
Imatge i font: Diputació de Barcelona

 

 

Deixa un comentari