Publicat el 14/07/2020

En les darreres setmanes, l’Ajuntament de Teià i el Parc de la Serralada Litoral han dut a terme diverses actuacions de millora i manteniment de la xarxa de camins rurals del municipi

Alguns d’aquests treballs són complementaris a l’inici de les obres d’arranjament i estabilització del carrer del Masnou (http://www.teia.cat/noticies/item/23869-destinaran-43-000-euros-a-l-arranjament-del-carrer-del-masnou), que avui han quedat senyalitzades i que començaran de manera imminent.

Sal i nova maquinària
Dies enrere, els treballadors dels Serveis Municipals van escampar 450 quilos de clorur càlcic als trams més transitats del camí de can Gurguí, el camí de la Serra i el trencant que condueix a la Molassa per evitar les molèsties que generen la formació de núvols de pols.
El clorur càlcic o sal higroscòpica és un compost mineral que té la capacitat d’absorbir la humitat de l’entorn, redueix la pols en un percentatge del 90% i aporta durabilitat al ferm.
Per ajudar a dissoldre les escates de sal i millorar-ne l’adherència, prèviament es va ruixar el terra amb aigua procedent d’una cisterna i a continuació es va dispersar la sal de forma homogènia amb una màquina sembradora de recent adquisició. Aquest vehicle està equipat amb una tremuja a la part posterior que centrifuga la sal i que també pot ser utilitzada a l’hivern per prevenir les glaçades.

Actuacions del Parc
El 20 de maig, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral va repassar amb una maquina motoanivelladora el ferm del camí de la Serra, en una extensió de 526 metres, i l’entorn del coll de Clau, en una longitud de 324 metres.
El mateix dia es va netejar i repassar el voral de serveis entre el coll de can Gurguí i el mirador de la Cornisa al llarg d’un quilòmetre.
Finalment, el 8 de juliol es van eliminar els xaragalls i es va arranjar l’entorn del dipòsit d’abastament d’aigua situat al camí de la Serra.
Ajuts de la Diputació
El passat 25 de juny, la Diputació de Barcelona va aprovar la concessió de 16.165 euros a favor de l’Ajuntament de Teià per a l’arranjament de camins municipals per als anys 2020 i 2021, a raó de 8.082,5 euros per anualitat.

Deixa un comentari