Publicat el 06/09/2015

Per formalitzar les sol·licituds serà necessari complir amb les condicions econòmiques indicades, estar empadronat i viure a Vilassar de Dalt i presentar tota la documentació necessària:
– Imprès de sol·licitud familiar
– Imprès de declaració d’ingressos de la unitat familiar
– Certificat municipal de convivència (OAC)
– Fotocòpia del DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres integrants de la unitat familiar
– Fotocòpia del carnet de família monoparental, si s’escau
– Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, si s’escau
– Fotocòpia del certificat de disminució, si s’escau
– Fotocòpia dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.
– Fotocòpia del conveni de separació o divorci, si s’escau
– Certificat de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, si s’ha rebut subvenció per l’habitatge habitual durant el 2014
La documentació, cal presentar-la a l´OAC, de dilluns a divendres entre les 11 i les 13 h
Per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Socials: 93.750.90.16 o consuktar el web
http://www.vilassardedalt.org/ARXIUS/2015/Documents/AJUTS_DE_SORTIDES.pdf

Deixa un comentari