Publicat el 05/06/2015

L‘Ajuntament d’Alella s‘apropa a la població amb la posada en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), una nova plataforma web que facilita informació i  la realització de tràmits i gestions. A través de l´OVAC es poden consultar i descarregar formularis de més d’un centenar de tràmits i gestions que es poden realitzar amb l’Ajuntament. A l´oficina virtual es pot accedir directament des de la pàgina web de l’Ajuntament (www.alella.cat/tramits).
Tramitació a través d’Internet
Alguns d’aquests tràmits es poden sol·licitar i iniciar des de la mateixa plataforma, amb la presentació de la instància corresponent al registre general de l’Ajuntament via telemàtica, sense necessitat de desplaçar-se físicament a l’Ajuntament, si la persona que ho sol·licita disposa de signatura electrònica. En un primer moment, es podran començar a tramitar on-line, entre d’altres, les instàncies generals; les sol·licituds de certificats d’empadronament; els comunicats de realització de festes i revetlles o d’ús de la via pública. En aquests casos es requerirà que la persona s’identifiqui mitjançant el certificat d’identitat o signatura electrònica.
L’oficina virtual també permetrà fer altres gestions sense la necessitat de disposar de signatura electrònica, com ara la presentació de queixes i suggeriments, ja sigui de caràcter general, com a explícitament relacionats amb urbanisme,  trànsit i circulació, via pública, espais municipals o temes de medi ambient.
A més, des de la Carpeta Ciutadana, i prèvia identificació amb certificat digital, es pot consultar i fer el seguiment de l’estat dels tràmits sol·licitats electrònicament a l’Ajuntament i de les anotacions dels registre d’entrada i de sortida.
TRÀMITS QUE ES PODRAN INICIAR AMB SIGNATURA ELECTRÒNICA
– Instància general
– Sol·licitud de certificat d’empadronament, individual o col·lectiu, actual o històric
– Comunicat de celebració de festes i revetlles
– Sol·licitud d’ús de la via pública
– Petició d’informes tècnics sobre accidents de trànsit a la Policia Local
– Certificat de legalitat i antiguitat urbanística
– Certificat d’aprofitament urbanístic
– Certificat de qualificació urbanística
– Realització d’activitats organitzades per una entitat en edificis o espais públics
– Altres tràmits que es poden sol·licitar utilitzant la instància general (certificat de la percepció o no de rendes socials o similars, casament civil, certificat de compatibilitat urbanística, pròrrogues de llicències d’obres, reserva d’espai d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda…. entre d’altres)

Deixa un comentari