Publicat el 29/01/2021

La via d’aquesta rotonda forma part de les carreteres que uneixen Montgat amb Badalona i Tiana

El dia 11 de gener van començar els treballs de construcció d’aquesta rotonda, que ha d’ajudar a resoldre l’actual problema de trànsit de la zona. La via d’aquesta rotonda cada dia ha d’assumir un gran flux de camions i vehicles.
Aquesta rotonda, a més, queda inclosa en el projecte d’urbanització del sector de promoció d’habitatges de la Farggi, actualment en fase d’execució, al carrer Ramón y Cajal.
La construcció de la rotonda es farà en dues fases contínues i es preveu acabar-la al maig.
Mentre durin les obres hi haurà afectacions al trànsit, però no es preveu el tall dels carrers Pare Claret o Ramón y Cajal. En cada fase s’executarà la meitat de la rotonda, començant per la del lateral que toca a Badalona. S’estima que cada fase durarà dos mesos. L’objectiu final d’aquesta actuació és facilitar el trànsit rodat en aquest punt del municipi, on hi ha una acumulació de vehicles important, sobretot en determinades èpoques de l’any. Així, es preveu que la mobilitat del trànsit rodat sigui molt més fluid en tota aquesta zona, en especial pel carrer Pare Claret tant en direcció litoral com direcció Tiana, i facilitant l’accés i sortida de la zona industrial cap al carrer de les Guixeres.

 

Deixa un comentari